وضعیت بازار شرکت‌های PSP در اسفندماه 1401

مستند حاضر، گزارش شماره 93 شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.

فصل 4 گزارش شماره 93 شاپرک که مربوط به وضعیت اسفندماه است به بررسی عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت در شبکه پرداخت کشور و بررسی شاخص‌های تدوین شده به ازای هر شرکت در سطح کلی می پردازد. ما در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت بازار شرکت‌های PSP در اسفندماه 1401 را بررسی می‌کنیم.

در شاخص سهم مبلغی، شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 19.40 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است. مقایسه این شکل با شکلهای مشابه در گزارش بهمن ماه سال 1401 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

 

وضعیت بازار شرکت‌های PSP در اسفندماه 1401

 

یکی از مهمترین شاخص های حوزه پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می‌باشد.

در اسفند ماه از تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه پرداخت کارت کشور نسبت به ماه گذشته کاسته شده است. در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 19.84 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 56.62 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی میکند.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 94.83 درصد در اختیار دارد.

 

وضعیت بازار شرکت‌های PSP در اسفندماه 1401

 

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.14 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در اسفند ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی نیز به ترتیب با پوشش 50.17 و 26.54 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

 

وضعیت بازار شرکت‌های PSP در اسفندماه 1401

 

فایل کامل گزارش 93 شاپرک را اینجا دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.