سپرده‌گذاران بانک‌ها نگران نباشند/ کدام بانک‌ها ناتراز هستند؟

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مردم هیچ نگرانی درباره سپرده‌های خود نداشته باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود.

ابوذر سروش درباره برنامه بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: مردم هیچ نگرانی درباره سپرده های خود نداشته باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود بلکه تمرکز و هدف ما مربوط به ساماندهی بانک هاست که بتوان با برنامه مشخصی آن ها را بازسازی کرد و به چرخه اقتصادی برگرداند و مردم هر زمانی که خواستند می توانند سپرده های خود را از هر بانکی جابه جا یا برداشت کنند.

سروش با بیان اینکه بانک های ناتراز بانک هایی هستند که از برخی شاخص های نظارتی بانکی عدول کردند، ادامه داد: طیف متنوعی از شاخص های نظارتی اعم ا ز ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری داریم که معمولا تا حدودی خودشان را در اضافه برداشت ها و کفایت سرمایه نشان می دهند.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، بانکی که ناتراز باشد از ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد از جمله افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط که نهایتا منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.

سروش با بیان اینکه شاخص های متنوعی درباره ناترازی بانک ها وجود دارد ، تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است بانک هایی که ناترازی مزمن دارند یا درباره شاخص های مشخصی مانند زبان انباشته یا اضافه برداشت های مزمن دارند را تعیین تکلیف کند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مهلت بانک مرکزی به بانک های ناتراز تا شهریور 14020 گفت: بانک مرکزی از ماه های کذشته توجه و تمرکز ویژه بر کنترل اضافه بردشت بانک ها داشت و بر همین اساس از بانک ها برنامه مشخصی دریافت می کرد که بر اساس این برنامه ها عملکرد بانک ها در شاخص های مختلفی اعم از وصول مطالبات واگذاری اموال مازاد افزایش سرمایه نقدی به طور ماهانه پایش می شود و این طور نیست که منتظر بمانیم تا مهلت داده شده یعنی تا شهریور امسال به پایان برسد.

سروش افزود: مقرر شد باک ها در این مدت مشخصی به طور ماهانه اصلاح و بازسازی شوند که در صورت امکان نبودن اصلاح ناترازی و بازسازی خود وارد پروتکل هایی می شوند که بر ا ساس ان تعین تکلیف خواهند شد.

منبع تسنیم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.