جدول| جزئیاتی از کارمزد جدید کارت به کارت و خرید از پذیرنده

در تعدیل کارمزدهای خدمات الکترونیکی بانکی، کارمزد جدید خرید اهمیت بیشتری برای پذیرنده ( فروشگاه) دارد و کارمزد جدید کارت به کارت برای افرادی که از این روش پرداخت استفاده می‌کنند مهم است.

بانک مرکزی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد که در آن کارمزد جدید خرید اهمیت بیشتری برای پذیرنده ( فروشگاه) دارد و کارمزد جدید کارت به کارت برای افرادی که از این روش پرداخت استفاده می‌کنند مهم است.

در این تغییرات، کارمزد 28 خدمت بانکی الکترونیکی تعدیل شده است که در جدول زیر آنها را مشاهده می‌کنید:

از مهمترین تغییرات کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تراکنش خرید

در تراکنش خرید، کارمزد تراکنش‌های خرید تا سقف 600 هزار تومان، مبلغ 120 تومان ثابت است.

و در تراکنش‌های بالای 600 هزار تومان، دو ده هزارم (0.0002) مبلغ از پذیرنده دریافت می‌شود.

حداکثر کارمزد دریافتی تا سقف 4 هزار تومان است.

همچنین کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

انتقال وجه شتابی کارت به کارت و انتقال وجه کارت به شبا

تا مبلغ 1 میلیون تومان انتقال وجه، حداقل کارمزد 720 تومان و به ازای هر 1 میلیون تومان مازاد، مبلغ 280 تومان اضافه می‌شود.

کارمزد جدید کارت به کارت و خرید پذیرنده

کارمزد جدید کارت به کارت و خرید پذیرنده

کارمزد جدید کارت به کارت و خرید پذیرنده

جدول کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی

لیست  تغییرات کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی در ادامه آمده است:

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.