چکیده‌ای از وضعیت شرکت‌های پرداخت در نود وچهارمین گزارش شاپرک

گزارش اقتصادی شماره 94 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که مربوط به ماه نخست سال 1402 (فروردین) است، منتشر شد.

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در فروردین ماه 1402 بالغ بر 694,3 میلیون تراکنش با ارزش 211,8 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفند ماه 1401 رشد 88/12 – درصدی در تعداد و 75/29 – درصدی در ارزش ریالی داشته است.

 

در فروردین ماه 1402 ، تعداد تراکنش های با مبلغ زیر 5 هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با 267.080.949 عدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنش های با مبلغ بین 5 هزار تومان  تا 25 هزار تومان برابر با 976.845.797 عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش های با مبلغ بالای 25 هزار تومان برابر با 2.018.209.239 عدد تراکنش می باشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که نزدیک به 70/90 درصد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از 500 هزار تومان  می‌باشد.

 

چکیده ای از وضعیت شرکت‌های PSP در گزارش فروردین شاپرک در ادامه آمده است.

سهم بازار هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش ها

 

نودوچهارمین گزارش شاپرک

 

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 19.68 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 0.62 درصد است. مقایسه دو شکل بالا با شکلهای مشابه در گزارش اسفند ماه سال 1401 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین دو شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” و ” پرداخت الکترونیک سداد” رخ است.

سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 

نودوچهارمین گزارش شاپرک

 

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه گذاری هر یک از شرکتهای PSP در ابزار های پذیرش می شود. در این بخش مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.50 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در فروردین ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 50.20  درصدی دارای بالاترین سهم می باشد . شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی، با پوشش 30.66 درصدی بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

مقایسه شرکت های PSP در شاخص نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها

 

 

در ماه فروردین شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان”، با رقمی برابر با 0.015 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکتها داشته است.

سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزار های پذیرش تراکنش دار

 

 

همانگونه که ملاحظه میگردد، شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار با کسب 20.72 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد. در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان ” با کسب سهم 21.45 درصدی بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت با 55.07 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را نیز در دست دارد.

 

گزارش کامل شاپرک در لینک ادامه

https://shaparak.ir/SHP_REP_Bulletin%20140201-00-04.pdf

 

منبع شاپرک
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.