وضعیت شرکت‌های پرداخت در اردیبهشت 1402

مستند حاضر، چکیده ای از گزارش شماره 95 شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.

بر اساس گزارش شاپرک در اردیبهشت ماه 1402 بالغ بر 4,164 میلیون تراکنش با ارزش 9,672 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به فروردین ماه رشد 12.72 درصدی در تعداد و 17.79 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت 1402 384 تراکنش می باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 41.32 واحدی و 12.06 درصدی را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی می باشد. در اردیبهشت ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش 10.18  درصدی از 235 تراکنش در فروردین 1402 به 258 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 839 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 43.05 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 43.19 واحد افزایش نسبت به فروردین 1402 به 389 عدد در اردیبهشت ماه رسیده است

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت 1402 ماه با افزایش 419.50 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 1999.71 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 3.10 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 128.78 میلیون ریال به ازای هر ابزار در اردیبهشت ماه رسیده است.

سهم مبلغی شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.79 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است. به پرداخت ملت تنها PSP است که سهم بالای 20 درصدی از مبلغ تراکنش دارد.

 

شرکت‌های پرداخت در اردیبهشت

 

سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنشهای هر یک از ابزارهای پذیرش

 

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.45 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در اردیبهشت ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی نیز به ترتیب با پوشش 45.22 و 31.74 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

 

شرکت‌های پرداخت در اردیبهشت

 

 

سهم مبلغ شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

 

در اردیبهشت ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 20.90 درصد از بازار تراکنشهای خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنشهای مذکور محسوب می‌گردد. همچنین شرکت “فن آوا کارت” در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ اردیبهشت ماه با سهم مبلغی 17.31 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

 

شرکت‌های پرداخت در اردیبهشت

 

همچنین در اردیبهشت ماه به تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه پرداخت کارت کشور نسبت به ماه گذشته افزوده شده است. در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 19.59 درصدی به عنوان دارندهی بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 56.47 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی میکند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 94.88 درصد در اختیار دارد.

 

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی– فروردین و اردیبهشت

 

در سهم تعدادی کارتخوان های فروشگاهی، به طور همزمان در دو شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” و “پرداخت الکترونیک سامان” به ترتیب با 0.24 درصد کاهش و افزایش نسبت به ماه پیشین، بیشترین اختلاف رخ داده است. در ابزار پذیرش اینترنتی بالاترین تغییر سهم در شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با افزایش 0/28 درصد ی مشاهده می شود. در سهم ابزار پذیرش موبایلی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با کاهش 0/07 درصد ی دارای بیشترین اختالف نسبت به ماه گذشته است.

 

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزار های پ ذیرش فعال سیستمی– فروردین و اردیبهشت

 

گزارش کامل شاپرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.