میزان رشد اعطای تسهیلات بانک گردشگری

میزان تسهیلات اعطایی بانک گردشگری به اشخاص در اسفند سال 1401 در مجموع به 492209 میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 141.1 درصد رشد داشت.
به گزارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری، همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانک گردشگری از کل بانک های عضو کانون که در اسفند سال 1400 برابر 1.9 درصد بود، در سال 1401 به 3.3 درصد افزایش یافته است.
این گزارش حاکیست: بانک رسالت با 99.4 درصد رشد تسهیلات اعطایی به اشخاص در رده دوم جای گرفت و پس از آن بانک های پاسارگاد، شهر و خاورمیانه به ترتیب با 43.3 درصد، 41.7 درصد و 39.6 درصد رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.