پاسخ بانک ایران زمین به حواشی پرداخت تسهیلات مرتبط با این بانک

بانک ایران زمین به حواشی پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت های مرتبط با این بانک پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ چندی پیش در جراید خبری مبنی بر مانده تسهیلات این بانک و سهم مطالبات شرکت‌های وابسته درج شد که به همین منظور جهت جلوگیری از استخراج نتایج ناصحیح و خلاف واقع؛ توجه به موارد زیر بسیار حایز اهمیت است:

اطلاعات مذکور بر اساس گزارش تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط این بانک است که به صورت دوره ای از طریق تارنمای بانک مرکزی منتشر می‌شود.

مجموع مانده تسهیلات نقدی پرداخت شده، توسط بانک ایران زمین تا کنون حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است. آنچه که در گزارش مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با این بانک ارائه شده، مانده مطالبات از شرکت توسعه تجارت داتام به میزان حدود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

ماهیت این مطالبات مربوط به دارایی‌های انتقال یافته به این بانک ناشی از فرآیند تعیین تکلیف تعاونی مولی الموحدین در بانک ایران زمین در راستای اجرای سیاست‌های ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی است و به هیچ عنوان معنای پرداخت تسهیلات و واریز وجه به شرکت های وابسته ندارد و به عبارتی با مواردی که در خصوص سایر بانک ها و پرداخت تسهیلات و وجه صورت می گیرد، بسیار متفاوت است.

علی رغم ارائه دلایل از جمله امکان استنباط غلط از گزارش مزبور این بانک، از نهاد ناظر مکرراً درخواست شده است، مانده مطالبات این بانک از شرکت داتام (یا همان مانده دارایی‌های انتقالی) در این گزارش درج نشود. اما صرفا به دلیل الزامات شکلی گزارش دهی این نهاد، این مورد پذیرش قرار نگرفته است.

همچنین قابل توجه است فرآیند فروش عمده دارایی‌های فوق (مانده مطالبات از شرکت داتام) به دلیل موارد حقوقی و مسایل مطروحه از سوی مقام قضایی از جمله لزوم انجام کارشناسی‌های ارزیابی تکمیلی مجدد، تاکنون محقق نشده است.

لذا با توجه به موارد فوق و به جهت استخراج نتایج تحلیلی صحیح، لحاظ شرایط متفاوت حاکم بر این بانک ناشی از فرآیند تعیین تکلیف تعاونی مولی الموحدین و عدم تسری مبالغ درج شده با موارد پرداخت تسهیلات و واریز وجه توسط سایر بانک ها حایز اهمیت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.