به پرداخت ملت؛ دارای بیشترین سهم مبلغی در هر سه ابزار پذیرش پرداخت

در گزارش جدید شاپرک، نتایج شاخص سهم از بازار شرکتهای PSP حاکی از آن بوده که در تیر ماه در مولفه مبلغی شرکت "به پرداخت ملت" باز هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است و در بررسی سهم از بازار مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در این ماه بیشترین سهم مبلغی در هر سه ابزار پذیرش به شرکت "به پرداخت ملت" تعلق داشته است.

گزارش تیرماه شاپرک امروز منتشر شد. در این گزارش که به بررسی تراکنش‌های پرداخت و وضعیت شرکت‌های پرداخت می‌پردازد، در شاخص سهم مبلغی، شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.81 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.70 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در تیر ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 30.44 و 45.32 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

در تیر ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 20.92 درصد از بازار تراکنشهای خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 95.37  درصد در اختیار دارد.

همچنین در تیر ماه شرکت های “به پرداخت ملت” ،  به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند.

در شاخص اثربخشی مبلغ کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار  نیز شرکت”به پرداخت ملت”، به عددی بالاتر از یک دست یافته است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.