وضعیت تراکنش‌ شرکت‌های پرداخت بعد از اجرایی شدن مدل کارمزد جدید

بر اساس گزارش شاپرک، در تیر ماه 1402 بالغ بر 4,212 میلیون تراکنش با ارزش 9,699 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد منفی 1.32 درصدی در تعداد و منفی 0.91 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

با اجرایی شدن مدل جدید کارمزدی از 4 تیرماه،  رشد حقیقی ارزش تراکنش‌های ماهانه تیر 1402 به خرداد 1402 با کاهش نزدیک 3 درصدی مواجه شد ولی نسبت به تیر1401، ارزش تراکنش‌ها رشد 1.5 درصدی را شاهد بوده است.

ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

همچنین در تیرماه سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش ها به صورت زیر بوده است:

ابزار پذیرش اینترنتی 5.26 درصد سهم، ابزار پذیرش موبایلی 2.46 درصد سهم و کارتخوان فروشگاهی 92.28 درصد سهم؛

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد 0.91 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، افزایش 0.79 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر 1402 نسبت به خرداد 1402 ماه رشد 3.18 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی 4.21 درصدی همراه بوده است.

سهم مبلغی هر یک از شرکتهای PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی ، در شکل زیر ترسیم شده است.

شرکت‌های پرداخت

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.81  درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش خرداد ماه سال 1402 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین دو شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” و “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” و دو شرکت “پرداخت نوین آرین” و ” پرداخت الکترونیک سپهر” رخ است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.71 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در تیر ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 30.44 و 45.32درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

نمودار زیر سهم شرکت های PSP از مبلغ تراکنش‌های ابزار های پذیرش مختلف را در تیر 1402 نمایش میدهد.

شرکت‌های پرداخت

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

 در این بخش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف آن، انجام مقایسه ای بین شرکت‌ها در پشتیبانی از تراکنش‌های صحیح و دقت در عملکرد می‌باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های هر شرکت PSP محاسبه گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است.

شرکت‌های پرداخت

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0.220 درصد در شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” رخ داده است. همچنین شرکت “کارت اعتباری ایران کیش” با رقم 0.168 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکتها در این شاخص تجربه کرده است.

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی– خرداد و تیر 1402

در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک پاسارگاد ” با کسب سهم بازار 19.18 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 59.31درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی میکند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 95.37 درصد در اختیار دارد.

شما می‌توانید گزارش کامل تیرماه شاپرک را از لینک زیر دریافت کنید.

گزارش کامل تیرماه شاپرک

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.