بام سازمانی اتباع خارجی فعال شد

امکان استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و غیر مالی در سامانه بام سازمانی بانک ملی ایران برای اتباع خارجی فراهم شد.

امکان ایجاد حساب کاربری بام سازمانی همانند سازمان ها و شرکت های ایرانی و ارایه خدمات بانکداری غیرحضوری از جمله چک صیادی برای شرکت های دارای امضا دار تبعه کشورهای خارجی میسر شده است.

بام سازمانی با توجه به اهمیت ویژه سازمان ها و مشتریان بزرگ برای بانک ملی ایران که عموماً به صورت چند شرکتی و هولدینگ مدیریت می شوند و نیاز به خدمات و سرویس های خاص بانکداری جهت کنترل و مدیریت یکپارچه منابع و مصارف مالی و امور بانکی خود دارند، طراحی شده و ارائه بسترها و سرویس های خاص نرم افزاری به این گروه از مشتریان را امکان پذیر کرده است.

بانکداری سازمانی بانک ملی ایران به عنوان پل ارتباطی سازمان و این بانک، خدماتی نظیر امکان تعریف حساب های سازمان، امکان تعریف قوانین دسترسی برای تراکنش های سازمان، امکان تعریف مشتریان سازمان و تهیه گزارش های خاص بر اساس مشتری، امکان ثبت و مدیریت دستور پرداخت آنی، گزارش صورت حساب، گزارش ریز تراکنش، صورتحساب تلفیقی، امکان تقسیم وجوه و واریز حقوق، امکان ارائه سرویس های بانکداری به صورت وب سرویس بر اساس سطوح دسترسی هر کاربر و امکان ارتباط با سامانه های داخلی سازمان ها را ارایه می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.