عدم امکان واردات در برابر صادرات/ ارز صادراتی به بانک ارائه شود

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، از تاریخ ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات، واردات نمی‌توان انجام داد.

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای در خصوص عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص کارت بازرگانی اعلام کرد که از تاریخ ۲۷ تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات واردات نمی‌توان انجام داد.

در این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۶۳۳۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ دفتر مقررات صادرات واردات در خصوص مغایرت مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با بند (۳۲) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات لذا مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع بند نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ (۱۴۰۲/۴/۱۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ کان لم یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت. شایان ذکر است مکاتباتی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در خصوص رفع محدودیت کارت‌های بازرگانی واجدین شرایط یاد شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت به ثبت رسیده است بررسی و ترتیب اثر داده خواهند شد و پس از این تاریخ هیچ گونه درخواستی در این خصوص قابل پذیرش نخواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

ارز صادراتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.