اطلاعیه بانک‌ مرکزی در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

بانک‌مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک‌مرکزی، پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک‌مرکزی بوده است.

جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک‌مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران انجام می‌دهد، به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک‌مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.

همچنین براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود.

این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

لازم به ذکر است، ادغام، انحلال یا انتقال یک‌بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرآیند ساماندهی بانک‌هاست و تاکید و اولویت بانک‌مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها براساس برنامه اصلاحی ارائه‌شده به هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی -بدهی و درآمد- هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی بانک‌مرکزی پیگیری کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.