تعداد تراکنش شاپرک در ۶ ماه اول ۱۴۰۲

بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که در نیمه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۵۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تراکنش به ارزش ۵۶۸۳ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی از تراکنش شاپرک، در شهریورماه امسال در مجموع ۴۱۹۳ میلیون تراکنش انجام شده است. ارزش تراکنش انجام شده در این دوره حدود ۹۹۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است.

براساس این گزارش مبلغ تراکنش‌ها در شهریورماه بیش از ماه‌های دیگر بود برای نمونه در ارزش تراکنش در شهریورماه ۴۳۱ میلیارد تومان بیش از ماه قبل بوده است.

در کل کشور هشت میلیون و ۱۰ هزار و ۸۴۸ پایانه فروش تراکنش در کشور فعال است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.