عمده رکوردهای رشد در اختیار پرداخت نوین

در گزارش منتشر شده‌ی شرکت شاپرک، پرداخت نوین با حفظ روند رو به رشد گذشته‌ی خود، در شاخص‌های بسیاری در صدر صنعت پرداخت قرار دارد.

گزارش شماره‌ی ۹۹ شرکت شاپرک در حالی منتشر شد که شرکت پرداخت نوین در شاخص‌های مختلف ارزیابی صنعت پرداخت توانسته است رتبه‌ی نخست را در میان سایر شرکت‌های PSP داشته باشد.

در این گزارش، شرکت پرداخت نوین با کسب ۴.۴۶ درصد سهم بازار از نظر مبلغ تراکنش در شهریور ماه به نسبت ماه گذشته ۰.۲۷ درصد رشد داشته باشد. علاوه بر این در بخش دیگری از این گزارش آمده است که این شرکت با کسب رشد ۰.۲۸ درصدی سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی رتبه‌ی نخست شرکت‌های صنعت پرداخت را به خود اختصاص داده است.

گزارش شهریور ۱۴۰۲ شرکت شاپرک که شماره‌ی ۹۹ آن است خلاصه‌ای آماری از آن چه در صنعت پرداخت الکترونیک ایران است.

این گزارش در بخشی به مقایسه‌ی سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر سرویس پرداخت است که در آن پرداخت نوین با کسب ۰.۲۷ درصد رشد در شاخص سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید رتبه ی نخست و در سهم مبلغ از تراکنش‌های پرداخت قبض و شارژ با رشد ۰.۴۳ درصدی رتبه دوم در این شاخص را کسب کرده است.

همچنین داده‌های آماری و مقایسه‌ای در این گزارش بیان‌گر کسب رتبه‌ی نخست توسط شرکت پرداخت نوین در شاخص مقایسه‌ای سهم هر شرکت از تعداد هریک از ابزارهای تراکنش دار به نسبت ماه گذشته با رشد ۰.۲۹ درصدی است.

این در حالی است این شرکت توانسته است در شاخص اثربخش مبلغ کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی نیز با رشد ۰.۰۲۶ بیشترین واحد افزایش را به خود اختصاص داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.