وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش شهریور ماه شاپرک 

گزارش شماره 99 شاپرک (مرتبط به شهریورماه 1402) منتشر شد.

بر اساس گزارش شماره 99 شاپرک در  شهریور ماه 1402 بالغ بر 4,194 میلیون تراکنش با ارزش 9,947 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشد 1.79 درصدی در تعداد و 4.53 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین تراکنش های شهریور 1402 به نسبت ماه مشابه سال 1401 از نظر تعدادی 8.22 و از نظر ریالی 38.04 درصد رشد داشته است.

علاوه بر این در شهریور ماه تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مرداد ماه رشد 1.38  درصدی را تجربه نموده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، افزایش 1.09 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد. 

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

 در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.67 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

 شاپرک

 

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.73 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در شهریور ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 29.89 و 45.30 درصدی دارای بالاترین سهم می‌باشد.

شاپرک

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.28 درصدی به شرکت “پرداخت نوین آرین ” تعلق دارد. همچنین شرکت ” پرداخت الکترونیک سداد” در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش 2.52 درصدی ، بالاترین تفاضل را نشان می دهد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با 0.39 درصد کاهش دارای بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی می باشد.

 بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

  در این بخش عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آن، انجام مقایسه ای بین شرکتها در پشتیبانی از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد می باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های هر شرکت PSP محاسبه گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است.

شاپرک

در ماه شهریور شرکت ” پرداخت الکترونیک سپهر”، با رقمی برابر با 0.010 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “الکترونیک کارت دماوند” با کسب رقم 0.384 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است. در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت ” پرداخت الکترونیک سامان ” به گونه ای بوده که سبب کاهش 39.35 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

دانلود گزارش 99 شاپرک

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.