سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری تعیین شد

با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافت .
شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود به منظور کمک به تجهیز منابع قرض‌الحسنه و تنوع‌بخشی به تسهیلات قابل‌پرداخت از سوی شبکه بانکی بابت نیازهای ضروری و ترویج فرهنگ سپرده‌گذاری از سوی اقشار مختلف جامعه، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری با سپرده‌گذاری را برای اشخاص حقیقی ۳میلیارد ریال تعیین کرد. براساس این مصوبه، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سپرده‌گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تعیین شد.

همچنین مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های حقوقی با سپرده‌گذاری برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای خرد و دانش‌بنیان نیز مبلغ ۷.۵میلیارد ریال تعیین شد. گفتنی است مدت بازپرداخت این تسهیلات بنا به درخواست متقاضی حداکثر ۶۰ماهه خواهد بود. شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز خود همچنین به منظور تسهیلگری در شرایط اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های دارویی از شبکه بانکی و تامین نقدینگی مورد نیاز این شرک‌تها مقرر کرد سقف اعتباری مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان به ۴۰درصد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش یابد. همچنین پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها محدودیت‌های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک‌های عامل مستثنی شد. شورای پول و اعتبار همچنین به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی ناشی از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها سقف تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی را از ۹۰درصد به ۲۰۰درصد فروش سال قبل افزایش داد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.