محاسبه پلکانی اقساط تسهیلات ۲ میلیارد تومانی خرید مسکن

یک عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: نرخ سود تسهیلات ۲ میلیارد تومانی خرید مسکن متناسب با درآمد خانوار‌ها به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

محسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن  در خصوص اقساط ۳۷ میلیون تومانی تسهیلات ٢ میلیاردی اوراق بانک مسکن در قالب طرح حمایتی خانواده‌ها گفت: نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات و تمامی اختیارات بر عهده بانک مرکزی است.

وی افزود: ما در حال برنامه ریزی هستیم که شیوه پرداخت اقساط تسهیلات خرید را متناسب با قوت درآمد خانوار‌ها تغییر دهیم.

او گفت: میزان این تسهیلات به صورت پلکانی از یک اقساط کمتر شروع شده و به سمت افزایش مبلغ پیش می‌رود.

فاضلیان گفت: ما هم این عقیده را داریم که اقساط ۳۷ میلیون تومان تناسبی با درآمد خانوار‌ها ندارد بنابراین وظیفه داریم که با تدابیری در بخش پرداخت نظام، پرداخت را متناسب با درآمد خانوار‌ها کنیم.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: سقف اقساط این وام ٣۵ میلیون تومان است و نه ٣٧ میلیون و در ٢٢ سال آینده این عدد قابل توجهی نیست، اما در مدل پلکانی میزان پرداخت اقساط در یک قاعده و فرمول مشخص بین ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان خواهد بود.

وی گفت: سقف وام برای خانوار دارای ۴ فرزند به ١ میلیارد و ٩٢٠ میلیون تومان می‌رسد و در این قانون ١٠ سال به سررسید اقساط اضافه می‌شود و در نهایت دوره بازپرداخت اقساط به ٢٢ سال می‌رسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.