وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش مهرماه شاپرک

گزارش مهرماه شاپرک به عنوان صدمین گزارش منتشر شد. ما در این مطلب وضعیت تراکنش‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت در مهرماه را بررسی کردیم.

بر اساس صدمین گزارش شاپرک، در مهر ماه 1402 بالغ بر 4,133 میلیون تراکنش با ارزش 10,220 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به شهریور ماه رشد منفی 1.45 درصدی در تعداد و 2.74 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همچنین تراکنش‌های مهر 1402 به نسبت ماه مشابه سال 1401 از نظر تعدادی 11.37 و از نظر ریالی 44.94 درصد رشد داشته است.

علاوه بر این ارزش اسمی تراکنش‌های مهر 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد 2.74 درصدی همراه بوده، این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد 0.36 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه رشد منفی 1.42 درصدی را تجربه نموده اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهر 1402 تعداد 369 تراکنش می‌باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 0.12  واحدی را تجربه نموده است.

بیشترین تغییر متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی می‌باشد. در مهر ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش منفی 4.59 درصدی از 247 تراکنش در شهریور 1402 به 235 تراکنش رسیده است.متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 14,514 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 13,619،10 واحدی همراه بوده است.

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

 در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.36 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

گزارش مهرماه شاپرک

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.60  درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در مهر ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 28.65  و 44.79 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد.

سهم شرکت‌های PSP از مبلغ تراکنش‌های ابزار های پذیرش مختلف را در مهر 1402

 نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت‌های “الکترونیک کارت دماوند ” و “فراپردازان آروند امید” به گونه‌ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش مهرماه شاپرک

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

 در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” به گونه‌ای بوده که سبب کاهش 30.41 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

گزارش مهرماه شاپرک

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش

در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 19.54 درصدی به عنوان دارنده‌ی بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می‌گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 58.85 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “آسان پرداخت پرشین” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 56.68 درصد در اختیار دارد.

گزارش مهرماه شاپرک

شاخص اثربخشی مبلغ کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت

 در مهر ماه شرکت‌های “به پرداخت ملت”، ” پرداخت الکترونیک سداد”، ” پرداخت الکترونیک سامان”، ” آسان پرداخت پرشین” و “تجارت الکترونیک پارسیان ” به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته‌اند. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی مبلغ به این معناست که جذب مجموع مبلغ تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارت‌خوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر مبلغ تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند.

آسان پرداخت پرشین

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.