سیاست‌های توسعه‌ای آسان پرداخت با افزایش سرمایه

هیأت مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین با بررسی بازار و شناسایی فرصت‌ها ضمن ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، برنامه خود برای افزایش سرمایه را اعلام نمود.

تغییر ساختار نظام کارمزد امیدهای جدیدی را برای رشد درآمدهای عملیاتی شرکت های پرداخت الکترونیک فراهم کرده که ورود منابع جدید با هدف حفظ سهم بازار فعلی و ارتقاء آن، برای بازیگران صنعت به عنوان گامی موثر جهت استفاده از فرصت های فراهم شده به شمار می‏‌آید. درهمین راستا آسان پرداخت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در این صنعت، با تصویب افزایش سرمایه از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته، افزایش سرمایه 132 درصدی را وارد فاز اجرایی نموده است. اتفاقی که علاوه بر عدم خروج منابع از شرکت، منابع جدیدی را نیز در دسترس قرار خواهد داد.

با رصد شرایط فعلی و آینده صنعت پرداخت و همچنین بامروری اجمالی بر گزارش توجیهی شرکت به نظر می‌رسد دسترسی به منابع و به کارگیری آن در نوسازی و توسعه ناوگان فیزیکی، تحصیل دارایی های ثابت مولد جریانات نقدی آتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت فنی در کنار تمرکز بر توسعه خدمات جدید می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده توسط این شرکت را ارتقا داده و جریان‌ درآمدهای عملیاتی که منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت در ادامه دوره مالی و دوره های مالی آتی بوده را به گونه ای موثرتر استمرار بخشد.

همچنین این شرکت با انجام افزایش سرمایه از ۵،۵۵۰ به ۱۲،۸۷۶ میلیارد ریال، شرط مهم بانک مرکزی جهت تمدید مجوز ارائه خدمات پرداخت الکترونیک (حداقل سرمایه ثبتی ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال) را دارا خواهد بود و از این محل ریسکی متوجه شرکت نخواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.