اختیارات مجلس به بانک مرکزی درباره موسسات اعتباری

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اختیاراتی به بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری دادند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۴- تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه

۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام

۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی های بانکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.