جدول/ بانک‌ها چقدر دارایی خارجی دارند؟

میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال 8303.2 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.2 درصد افزایش یافته است.

عصر بانک؛تازه ترین گزیده آمارهای اقتصادی که به بررسی وضعیت اقتصادی در مهر سال جاری پرداخته نشان میدهد: میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال 8303.2 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.2 درصد افزایش یافته است.

 

همچنین، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به 4519.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 40.6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3784 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 21.2 درصد، 90.7 هزار میلیارد ریال است.

 

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 25.9 درصد افزایش به 2307 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال 97 با 42.9 درصد افزایش به 1605.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال 574.3 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43.1 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 392.6 هزار میلیارد ریال بوده که 27.1 درصد افزایش یافته است.

 

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 5335.3 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مهرماه سال 96 دارای 19.2 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در مهرماه به 39.4 هزار میلیارد ریال رسیده که 65.1 درصد نسبت به مهر 96 کاهش داشته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مهرماه سال جاری 860.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33.4 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 5733.1 هزار میلیارد ریال است که 18 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 468.6 هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی 3.1 درصد نسبت به مهر 96 دارد.

 

/تسنیم 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.