ارتباط فردا و فینووا حامی رویداد کاریار دیجیتال

 رویداد کاریار دیجیتال با حمایت ارتباط فردا و فینووا برگزار می شود.

این رویداد روز یکشنبه مورخ ۱۹ آذرماه سال جاری با هدف رونمایی و معرفی پلتفرم کاریار دیجیتال و همچنین قدردانی از حامیان و مجریان این سامانه با حمایت هلدینگ ارتباط فردا و فینووا (از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ ارتباط فردا) برگزار می شود.

کاریار یک استارتاپ اجتماعی و غیر انتفاعی با هدف ارائه آموزش‌های فناوری معطوف به اشتغال در حوزه برنامه‌نویسی، برای افراد ساکن مناطق کم برخوردار است. یکی از تفاوت‌های اصلی موسسه کاریار با رویکرد خیریه‌ای در این است که از ابتدای فعالیت خود را به عنوان کسب و کار اجتماعی تعریف کرده است.

این رویکرد باعث شده در کنار مهم شمردن اثربخشی اجتماعی؛ به روش‌هایی برای ارزیابی اثربخشی و توسعه زیرساخت با هدف گسترش فعالیت‌ها بیاندیشد. در همین راستا کاریار با حمایت موسسه گروه توسعه و ابتکار نوید، اقدام به طراحی و پیاده سازی کاریار دیجیتال کرده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های کاریار توسط داوطلبان از گوشه کنار ایران و جهان با تخصص‌ها، مهارت‌‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مختلف انجام می شود، این سامانه ارتباط داوطلبان با یکدیگر و خدمت رسانی به جامعه هدف کاریار را مؤثرتر و آسان‌تر کرده است.

یکی از اهداف برگزاری این رویداد معرفی و رونمایی از این کاریار دیجیتال است که در حضور داوطلبانی است که از از زمان تأسیس کاریار تا کنون بالغ بر ۶۰۰۰ نفر در نقش‌های مختلف مانند اعضای هیأت مدیره، مشاوران امور فرآیندها و ساختارها،منتورها، مربی حل تمرین، مددکار اجتماعی، مدرس و غیره برای رشد و توانمندسازی مهارت آموزان تلاش کرده اند.

 ارتباط فردا و فینووا

در حال حاضر کاریار دیجیتال توسط کاریار آماده بهره برداری است و این رویداد فرصتی است که چهار هدف اصلی زیر را پوشش می دهد:

1- معرفی نگاه نوآورانه در شیوه مدیریت و ارائه خدمت در سازمان های مردم نهاد ایرانی
2- قدردانی از حامی و مجریان سامانه مدیریت پروفایل
3- معرفی محصول سامانه مدیریت پروفایل به سایر موسسات و فعالان اجتماعی
4- ارائه گزارش اثربخشی و فراهم آوردن امکان دیدار حضوری و صمیمانه اعضای کاریار

گفتنی است ﻓﯿﻨﻮوا از شرکت های هلدینگ ارتباط فردا ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ آعاز نموده ، اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.