تمدید گواهینامه‌های ISO9001 و ISO 10002 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

با ارزیابی و تأیید شرکت بین‌المللی SGS سوئیس: شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی موفق به تمدید گواهینامه های ISO9001 و ISO 10002 شد

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی موفق شد برای چهارمین سال متوالی بدون عدم انطباق، گواهینامه‌های استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2018 را تمدید کند.

به گزارش روابط‌عمومی مفاخر، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با هدف بهبود مستمر فرآیندها، کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مشتریان، همکاران و سایر ذی‌نفعان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و تمدید گواهینامه های ISO 9001 و  ISO10002 کرده است.

 پس از ممیزی‌ داخلی که معاونت طرح و برنامه در مدت زمان 10 روز  با هدف ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، مطابقت رویه‌ها با الزامات استانداردهای 9001، 10002 و ارزیابی و بهبود کارایی قابلیت‌هاي فرایندهاي کسب‌‌‌و‌کارشرکت با همکاری تمامی واحدها و حمایت و تأکید مدیریت ارشد انجام داد، ممیزان شرکت بین‌المللی SGS سوئیس، انطباق پیاده‌سازی این سیستم را بر عهده داشتند و نتیجه ارزیابی را بدون هیچ مورد عدم انطباق اعلام کردند.

گفتنی است، اعتبار و قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت عملکرد، دسترسی به بازارهای جدید و مدیریت بهتر ریسک‌ها از جمله مزایای دریافت گواهینامه‌های استانداردهای بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است که به شرکت‌ها کمک می‌کند عملکرد بهتری داشته باشند، رقابتی‌تر عمل کنند و اعتبار بیشتری نزد مشتریان داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.