پرداخت نوین در آخرین گزارش شاپرک یک پله صعود کرد

آخرین گزارش شاپرک درباره شرکت پرداخت نوین نشان‌دهنده قریب به ۱۸ ماه صعود مدام است.

گزارش اقتصادی شماره ۱۰۲ شاپرک که بررسی تحلیل آماری آن چه در صنعت پرداخت الکترونیک ایران است منتشر شد و در آن شرکت پرداخت نوین با افزایش ۰.۲۷ درصدی سهم بازار خود از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی ضمن کسب رتبه‌ی دوم در افزایش سهم نسبت به ماه گذشته، توانست یک پله صعود نماید.

علاوه بر این، آمار‌ها حاکی از این است که پرداخت نوین در شاخص سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید نیز با رشد ۰.۲۰ درصدی توانسته است رتبه‌ی سوم را در میان رقبای خود کسب نماید.

داده‌های بررسی شده در بخش دیگری از گزارش اقتصادی آذر ماه شرکت شاپرک که به مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی اختصاص دارد، نشان می‌دهد که پرداخت نوین توانسته با رشد ۰.۴۹ درصدی در سهم از تعداد کارتخوان فروشگاهی رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص دهد.

این مهم در حالی است که این شرکت در شاخص مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش تراکنش دار نیز توانسته علاوه بر رشد ۰.۴۰ درصدی، رتبه‌ی نخست را در این صنعت به خود اختصاص دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.