وضعیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک در گزارش آذرماه شاپرک

بر اساس گزارش جدید آذرماه شاپرک، عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت " پرداخت الکترونیک پاسارگاد" به گونه ای بوده که سبب افزایش 146.58 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

گزارش شماره 102 شاپرک به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی منتشر شده است.

بر اساس گزارش جدید شاپرک، در آذر ماه 1402 بالغ بر 4,106 میلیون تراکنش با ارزش 10,428 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به آبان ماه رشد 0.06 درصدی در تعداد و 1.34 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

ارزش اسمی تراکنش‌های آذر 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد 1.34 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد 1.51-درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص‌سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آبان ماه رشد 0.47 – درصدی را تجربه نموده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش 0.79 – درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آذر 1402 نسبت به آبان 1402 ماه رشد 2.66 درصدی را تجربه نموده‌اند.

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.64 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

شرکت‌های پرداخت الکترونیک

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.54  درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در آذر ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 29.49 و 44.86  درصدی دارای بالاترین سهم می‌باشد.

شرکت‌های پرداخت الکترونیک

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.49 درصد ی به شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” تعلق دارد. همچنین شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش 0.99 درصدی، بدترین عملکرد را نشان می‌دهد.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه آذر شرکت “فراپردازان آروند امید”، با رقمی برابر با 0.032 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد ” با کسب رقم 0.181 درصد، بدترین عملکرد و بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

شرکت‌های پرداخت الکترونیک

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت ” پرداخت الکترونیک پاسارگاد” به گونه‌ای بوده که سبب افزایش 146.58 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با رقم 0.147 درصد کاهش، بیشترین رشد منفی را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزار های پذیرش تراکنش دار

شرکت‌های پرداخت الکترونیک

همانگونه که ملاحظه می‌گردد در آذر ماه، شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار با کسب 19.43درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد. در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک سامان” با کسب سهم 31.77 درصدی بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت با 52.67 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را نیز در دست دارد.

لینک دانلود گزارش 102 شاپرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.