رئیس و نائب رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک انتخاب شد

احمد رضا منصوری به عنوان رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک و  میثم میرنظامی به عنوان نایب رئیسی کمیسیون پرداخت انجمن فین تک انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن فین‌تک، این انتخابات در مورخ 13 دیماه 1402 در راستای دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه انجمن­ و به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف و امور اجرایی و باهدف هماهنگی و انسجام‌ بخشی بین اعضای این کمیسیون برگزار شد.
متقاضیان پس از ارسال اطلاعات درخواستی در این انتخابات شرکت و اعضای کمیسیون، رئیس و نایب رئیس را برای یک دوره یکساله به شرح زیر انتخاب کردند:

  • رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک
  •  احمدرضا منصوری
  • مدیرعامل محترم شرکت پی‌پینگ
  • نایب رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک
  •  میثم میرنظامی
  • مدیرعامل محترم شرکت پی‌استار
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.