خداحافظی با پول کاغذی در ایران!

همشهری آنلاین نوشت: نسبت اسکناس به کل نقدینگی در کشور بسیار پایین است و تراکنش‌های آنلاین بانکی دارد جای این کاغذ جادویی را می‌گیرد.

نسبت اسکناس به کل نقدینگی در کشور بسیار پایین است و تراکنش‌های آنلاین بانکی درحال پرکردن جای این کاغذ جادویی است.

مروری داریم بر نسبت نقدینگی و تراکنش‌های آنلاین در ایران؛ با یادآوری این نکته که مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده است که طی ۵ سال گذشته ابزار جدیدی به صنعت پرداخت اضافه نشده است.

خداحافظی با پول کاغذی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.