وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش دی ماه شاپرک

در جدیدترین گزارش شاپرک وضعیت تراکنش‌ شرکت‌های پرداخت در دی ماه بررسی شد.

بر اساس گزارش دی ماه شاپرک، در دی ماه 1402 بالغ بر 3,987 میلیون تراکنش با ارزش 10,558 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به آذر ماه رشد منفی 2.90 درصدی در تعداد و رشد 1.24 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

ارزش اسمی تراکنش‌های دی 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد 1.24 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد منفی 1.35 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد.

همچنین تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آذر ماه رشد 1.68 درصدی را تجربه نموده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش 1.40 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در دی 1402 نسبت به آذر 1402 ماه رشد 4.41 درصدی را تجربه نموده اند.

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.15 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

 گزارش دی ماه شاپرک

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.66 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

 گزارش دی ماه شاپرک

همچنین این شرکت در دی ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 25.40 و 46.23 درصدی دارای بالاترین سهم میباشد.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه دی شرکت “فراپردازان آروند امید”، با رقمی برابر با 0.014 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “فن آوا کارت ” با کسب رقم 0.505 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

 گزارش دی ماه شاپرک

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت “به پرداخت ملت” به گونه ای بوده که سبب کاهش 22.57 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش تراکنش‌دار-آذر و دی

شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار با کسب 19.12 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد.

 گزارش دی ماه شاپرک

 در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک سامان” با کسب سهم 26.68 درصدی بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش‌دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت با 54.79 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را نیز در دست دارد.

سهم بازار کارتخوان فروشگاهی در شرکت ” پرداخت نوین آرین ” با افزایش 0.48 درصدی، بیشترین اختلاف را داشته است. در سهم بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنش دار شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با افزایش 10.55 درصدی بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با کاهش 2.59 درصدی، بیشترین اختلاف سهم را در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش‌دار نسبت به ماه گذشته داشته است.

گزارش کامل دی ماه شاپرک در لینک ادامه:
https://shaparak.ir/SHP_REP_Bulletin_140210-00-00.pdf

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.