وضعیت شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

مستند حاضر، گزارش شماره 104 شاپرک و مرتبط به بهمن ماه است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی منتشر شده است.

در بهمن ماه 1402 بالغ بر 4,024 میلیون تراکنش با ارزش 11,006 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی ماه رشد 0.92 درصدی در تعداد و 4.24 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

ارزش اسمی تراکنش‌های بهمن 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد 4.24 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد 2.86  درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد.

بر اساس گزارش بهمن ماه شاپرک تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به دی ماه رشد 1.45 درصدی را تجربه نموده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش 1.14 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن 1402 نسبت به دی 1402 ماه رشد 4.45 درصدی را تجربه نموده‌اند.

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

 در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.18 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

مقایسه گزارش دی ماه سال 1402 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین دو شرکت “آسان پرداخت پرشین” و ” پرداخت نوین آرین” رخ داده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.69 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در بهمن ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 25.39 و 47.76 درصدی دارای بالاترین سهم می‌باشد.

شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه بهمن شرکت “الکترونیک کارت دماوند”، با رقمی برابر با 0.013 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد ” با کسب رقم 0.233 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

 

شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

عملكرد شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش

در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد ” با کسب سهم بازار 19.17 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می‌گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 57.07 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند.

شرکت‌های پرداخت در بهمن ماه

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “آسان پرداخت پرشین” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 55.74 درصد در اختیار دارد.

 

برای دانلود گزارش کامل بهمن ماه اینجا کلیک کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.