بانک مرکزی عراق فعالیت مجدد بانک ملی ایران را ابلاغ کرد

بانک مرکزی عراق لغو مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در بغداد را تعلیق کرد.

در نامه بانک مرکزی عراق خطاب به اداره کل بانک ملی ایران آمده است: بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط شورای اداری بانک مرکزی عراق به شماره ۴۷ در سال ۲۰۲۴ در هزار و ششصد و پنجاهمین جلسه بانک که در تاریخ سوم مارس ۲۰۲۴ برگزار شد (یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲)، توافق شد که لغو مجوز شعبه بانک ملی ایران در عراق با توجه به وجود تعهدات متقابل نسبت به شعبه بانک شما در عراق تعلیق شود. این نامه به تاریخ پنجم مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) به امضای زینب هشام قاسم، معاون مدیر‌کل بانک مرکزی عراق رسیده است.

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.