افزایش سقف تراکنش‌های کارتی از صد میلیون به دویست میلیون تومان

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ صد میلیون تومان به دویست میلیون تومان افزایش می‌یابد.

با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص افزایش یافت. این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه 1403 اجرایی می‌شوند.

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به ماده(17) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی» اشخاص، مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1401/12/27 شورای پول و اعتبار، هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 1402/12/27، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی نمود:

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ صد میلیون تومان، به دویست میلیون تومان افزایش می‌یابد.

همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دویست میلیون تومان را بصورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش تر معادل صد میلیون تومان تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

بانک ها و موسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل نمایند.

شایان ذکر است کلیه آستانه های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه 1403 اجرایی خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.