اعلام برندگان مزایده املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل

به اطلاع می رساند پیرو آگهی مزایده عمومی شماره 1397/212906 مورخ 1397/08/19 طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ 1397/08/30 پاکت های مربوط به مزایده بازگشایی گردید که نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد.

عصر بانک؛برندگان مزایده مکلف اند از این تاریخ، ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی با مراجعه به دفتر اداره املاک و ساختمان موسسه (و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) شرایط عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمایند.

 

در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ،  ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید، سپرده شرکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعلام ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید سپرده او نیز به نفع موسسه ضبط می شود.

 

دیگر شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفتر اداره مرکزی موسسه و اعلام کتبی شماره حساب خود پس از طی مراحل اداری وجوه پرداختی خود را دریافت نمایند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.