سقف تراکنش‌های کارتی حضوری و غیرحضوری

با تصمیم بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی افزایش می‌یابد.

با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دویست میلیون تومان را بصورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش تر معادل صد میلیون تومان تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دویست میلیون تومان از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهارصد میلیون تومان از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهارصد میلیون تومان نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

 

سقف تراکنش‌های کارتی

 

شایان ذکر است کلیه آستانه های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه 1403 اجرایی خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.