حقوق صیانت از دارندگان کارت‌های بانکی از منظر قوانین و مقررات

عصر بانک؛درعصری که فناوری در تمام عرصه زندگی های فردی و اجتماعی ما حضور دارد ، نگرانی در حفظ و  محافظت از اطلاعات شخصی نیز هر روز به دغدغه های ما اضافه میشود و بدیهی است که وقتی از فناوری های مالی و پرداخت الکترونیک سخن می گوییم ، حساسیت های افراد نیز افزایش یافته و از آنجاییکه در فروشگاه ها و مراکز خرید بطور دایم میشنویم که متصدی صندوق پذیرنده با صدایی رسا میپرسد رمز کارتت چنده؟ با گفتن رمز کارت در بین عموم قطعا دغدغه ها تبدیل به احساس نا امنی و اضطراب نیز خواهد شد.

 

از یک سو کلاهبردای از کارتهای بانکی و سرقت از حسابهای مشتریان بانکی از درگاه های مختلف به خصوص دستگاه های کارتخوان که هروزه در اخبار و شبکه های اجتماعی و رسانه ها به گوش میرسد نیز تبدیل به امری عادی و روز مره گردیده است و به غیر کارشناسان و فعالان این حوزه، مردم عادی به عنوان قربانیان اصلی شبکه پرداخت الکترونیک، نه تنها از قوانین و حقوق حمایتی خود مطلع نیستند بلکه هیچ فرصتی را برای تامل و بررسی علل و عوامل آن صرف نمی نمایند.

از سوی دیگر ، هر چند از نگاه فنی و تخصصی باید گفت که زیرساختها، منابع فنی ، تجهیزات ، فرآیندها، ابزارها و… در شبکه پرداخت دارای نارسایی ها و نواقصی هست که میتواند بستر سوء استفاده را فراهم نماید ، اما با اندک بررسی قوانین و مقررات مدون و مصوب شاپرک در حمایت و صیانت از حقوق دارندگان کارت و به ویژه امینت اطلاعات آنها ، متاسفانه بازیگران اصلی شبکه پرداخت اعم از پذیرندگان ، شرکتهای PSP ، سطوح عملیاتی شرکتهای پرداخت به علل و عوامل مختلف از اجرای آن سرباز میزنند و بدلیل عدم نظارت کافی در بخش عملیاتی ، در بسیاری از موارد خود را پاسخگو و مسئول نمیدانند که از جمله این موارد دریافت رمزکارت از مشتری توسط پذیرنده میباشد که در این مقوله اجمالی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.

نظر به مقدمه فوق در این مقوله اجمالی سعی در بررسی و تحلیل “نقش عوامل مختلف در سوء استفاده از رمز کارتهای بانکی” به عنوان یکی از چالشهای عادی و هر روزه مشتریان بانکی خواهیم پرداخت .

قابل ذکر اینکه نگارش این مقوله و تحلیل کارشناسی از چالشها و مشکلات، علاوه بر بررسی کارشناسی اسناد و مدارک و مستندات شاپرک، به استناد سالها فعالیت در حوزه پرداخت ، شناخت فرآیندهای نظام پرداخت ، اشراف به روالهالی عملیاتی و اجرایی و نیز مشاهدات عینی و مذاکرات حضوری در تعامل با کارشناسان بسیار محترم شاپرک تدوین و تقدیم حضور گردیده است..

طرح مسئله :

در نگاه اول باید پرسید که چرا درخواست رمز کارت مشتری از طرف پذیرندگان هنوز هم امری عادی و متداول میباشد؟آیا پذیرنده مجاز به درخواست و دریافت رمز کارت میباشد؟ این درخواست از نگاه قوانین و مقررات شاپرک تخلف محسوب می‌شود؟ نقش شرکتهای پرداخت PSP  به عنوان رابط اصلی و مجری عملیات خدمات پرداخت الکترونیک درکشور (بین شاپرک و پذیرندگان) چیست؟در قوانین و مقررات شاپرک پذیرندگان چه نقش و مسئولیتی در اجرای قوانین و حفظ حقوق مشتریان و دارندگان کارت دارند؟

 

*به ضرورت کلام در پاسخ به مسئله ، نگاهی اجمالی به قوانین ، دستورالعملها و الزامات شاپرک به عنوان مرجع رسمی قانونگذاری و نظارت بر اجرا و عملیات خدمات پرداخت الکترونیک کشور می اندازیم .

 

قوانین حمایتی :

1.سند مقررات و دستورالعمل ” الزامات پذیرندگان در بهره برداری از پایانه های فروش

 

*طبق سند مصوب و ابلاغ شده فوق از طرف شرکت شاپرک ، بند 4-9 (به شرح زیر) صراحتا تکلیف پذیرنده در قبال حقوق دارنده کارت را مشخص و تصریح نموده و مسئولیت اجرا و نظارت آنرا بر عهده شرکت خدمات پرداخت الکترونیک psp مربوطه قرار داده و مستقیما آنرا پاسخگو میداند :

*شرکت (به معنی شرکت پرداخت الکترونیک PSP)

بند فوق از سند شاپرک موارد زیر را تصریح نموده است:

 

1.پذیرنده را از دریافت و ثبت رمز منع نموده و آنرا مجاز نمیداند

2.شرکت psp را مسئول اجرای این قانون در قالب تعریف وظایف پذیرندگان خود نموده است.

3.قانونگذار مسئولیت عدم اجرای آنرا بر عهده شرکت psp دانسته که علاوه بر جبران خسارت احتمالی به دارنده کارت ، مشمول جرایم قانونی دیگر نیز خواهد شد.

4.قانونگذار عدم اجرای آنرا از نواقص و کاستی های شرکت psp تعریف نموده است نه پذیرنده .

 

بنابر موارد فوق ، از آنجاییکه باید رمز کارت توسط دارنده کارت وارد شود و پذیرنده مجاز به ثبت ورود آن نیست لذا عدم توجه به این الزام از طرف پذیرنده تخلف بدیهی و آشکار محسوب شده و شرکت PSP را ملزم به اجرا و مسولیت پذیری مینماید در نتیجه اخذ و ورود رمز توسط پذیرنده تخلف محرز بوده و پیگیرد قانونی خواهد داشت که مسئولیت و پاسخگوی قانونی آن نیز شرکت psp خواهد بود.

 

قابل ذکر اینکه لزوما مبلغ خرید میبایست توسط خود فروشنده وارد شده و دارنده کارت در آن نقشی ندارد لذا در زمان نیاز به ورود رمز ، باید دستگاه کارتخوان در اختیار دارنده کارت قرار گیرد.

 

2.بند تعیین محل مناسب برای قراردادن پایانه فروش” در همان سند دستورالعمل

در نگاه اول و به عنوان پاسخ عام ، عدم جایابی درست دستگاه کارتخوان و اشکال در دسترسی به آنرا همگان از علل و عوامل اصلی این رویه که منجر به تخلف قانونی میگردد معرفی مینمایند  اما قانونگذار در سند بعدی بطور صریح تکلیف پذیرنده را در این خصوص مشخص نموده وهرگونه توجیه را سلب مینماید.

از بند 4-11 فوق در سند ، موارد زیر را به روشنی میتوان استنباط نمود :

1.پذیرنده را موظف به جانمایی مناسب و قابل دسترس برای استفاده آسان توسط دارنده کارت نموده است

2.شرکت psp را مسئول اجرای این قانون در قالب تعریف وظایف پذیرندگان خود نموده است.

3.قانونگذار علاوه بر الزام به جانمایی مناسب، جهت حفظ امنیت رمز کارت صراحتا پوشش دستگاه کارتخوان را از دوربین های مدار بسته که امکان مشاهده و خواندن رمز باشد منع نموده است

4.بنابر تصریح موارد فوق در بند 4-11 سند الزامات شاپرک(که در واقع تکمیل کننده بند 4-9 نیز میباشد) ، بطور صریح و روشن نه تنها تکلیف شرکت psp و پذیرنده را در ایجاد شرایط کافی و لازم در ثبت و ورد رمز توسط دارنده کارت را مشخص نموده است بلکه صراحتا نسبت به جانمایی دستگاه کارتخوان و عدم امکان مشاهده توسط دوربین را نیز تبین نموده است لذا بر اساس این بند میتوان به محرمانه قلمداد شدن رمز ورود و عدم افشاء آن پی برد که مسئولیت قانونی و نظارت بر اجرای آن راسا با شرکت پرداخت الکترونیک میباشد.

 

جرایم و تخلفات پیش بینی شده در اسناد و دستورالعمل ها:

در اسناد مصوب و ابلاغ شده شاپرک سندی به نام روش اجرایی “مدیریت پذیرندگان پرخطر” ، که در این سند این گروه از پذیرندگان را در شامل کسانی میداند که براساس جدول شماره تخلفاتی را مرتکب شده باشند و صراحتا آنها را در لیست سیاه شاپرک قرار میدهد:

طبق این لیست ، پذیرندگانی که مشمول تخلف بندهای 4-9 و 4-11 مبنی بر دریافت و ثبت رمز و عدم جانمایی درست دستگاه کارتخوان نمایند را به روشنی بیان نموده و آنرا (ردیف 1 و 10 جدول) در زمره تخلفات درجه یک و دو و مشمول “لیست سیاه” و  “پذیرندگان پر خطر” خود محسوب نموده است :

قانونگذار در ادامه همان سند جرایم ناشی از تخلفات درجه یک و دو را به روشنی تبیین و تعریف نموده است :

از جدول فوق بخوبی میتوان استنباط نمود که جرایم تخلف ردیف 10 مبنی بر “اصرار پذیرنده به دریافت رمز کارت از دارنده کارت”از شدت بیشتری برخوردار بوده و از 1ماه تا یکسال با قطعی سرویس تمامی پایانه های فروش خود برخوردار میگردد. اما قانونگذار به این تصمیم اکتفا ننموده و در بند بعدی سند تاکید بر کنترل پذیرندگان مشمول لیست سیاه و پر خطر در تعریف پذیرنده جدید نموده است

اما مسئولیت اجرای این سند بر عهده کیست؟ و پذیرنده از چه طریقی میبایست از این الزامات و مفاد دستورالعمل و مهمتر از تبعات ناشی از عدم اجرای آن مطلع و با خبر گردد؟ در صورتی که پذیرنده از این مقررات و مسئولیتهای خود مطلع نباشد چه کسی مسئول و پاسخگو میباشد؟ قانونگذار در بند زیرروش اجرا و اطلاع رسانی و نیز نقش و مسئولیت شرکت PSP را بخوبی بیان نموده است به نحوی که علاوه بر موظف بودن به اطلاع رسانی و ابلاغ قوانین و مقررات به پذیرنده به عنوان وظایف سازمانی ، تحت هر شرایطی مسئولیت قانونی و عواقب ناشی از آن را شرکت PSP دانسته و براین اساس تحت هیچ شرایطی تعهد را از وی سلب نخواهد کرد :

و همچنین قانونگذار به استناد بند 4-4-2 زیر، صرفا به مسئولیتها و تعهد پذیرنده اکتفا ننموده و تمامی کارکنان وی را نیز ملزم به اجرای الزامات نموده است در نتیجه این دستورالعمل ، مسئولین مراکز خرید بزرگ مثل فروشگاه های زنجیره ایی نیز ملزم به اجرای آن از طریق آموزش ، اطلاع رسانی و انتقال تعهدات خود به آنها هستند و صراحتا شخص پذیرنده را مسئول عملکرد کارکنان خود خواهد شناخت و در نتیجه مسئولیت و حیطه پاسخگویی شرکتهای PSP تا لایه کارکنان پذیرندگان نیز توسعه خواهد یافت.

بررسی کارشناسی وتحلیلی از علل و عوامل تخلف:

با بررسی قوانین و مقررات مشروح در بندهای قبل و معرفی اسناد مرتبط با صیانت از حقوق دارندگان کارتهای بانکی ، تخلف پذیرنده در دریافت و ثبت رمز دارنده کارت کاملا محرز بوده و هیج نقطه ابهامی را نمیتوان برآن متصور دانست، اما پاسخ به اینکه چرا هنوز این تخلف ادامه داشته و ما هر روزه با آن مواجه هستیم و ناخوداگاه در برابر درخواست ارائه رمز کارت خود به پذیرندگان نه تنها هیچگونه مقاومتی نداریم و اقدامی نمیکنیم، بلکه قبل از درخواست نیز رمز خودرا اعلام خواهیم کرد، اما اینکه چرا؟ و به چه دلیل؟ از نظر قانونی و حقوقی قابل بررسی و تامل میباشد که بطور اجمالی بدان میپردازیم

حسب ضرورت کلام در پاسخ به سوال چرا؟ و به چه دلیل ؟ اعلام رمز به یک روال طبیعی و عادی در جامعه تبدیل شده بطوریکه نگفتن آنرا تخلف میدانیم ، باید عوامل مرتبط و اثر بخش در  اجرا و یا تخلف آن را مورد بررسی و مداقه قرارداد که بر این اساس به چهار عامل و بازیگران زیر که نقش اصلی را در چرخه خدمات پرداخت بر عهده دارند اشاره اجمالی میگردد :

 

1.دارنده کارت Card Holder

2.پذیرنده  Merchant

3. شرکت خدمات پرداخت  PSP

4.شرکت پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک)

1.دارنده کارت : دارنده کارت به عنوان ذینفع اصلی متاثر از عوامل زیر میتواند زمینه ایجاد تخلف و سوء استفاده از کارت خود را فراهم نموده و هیچ مقاوت و مخالفتی با ارائه رمز کارت خود نداشته باشد:

 

1.1.عدم آکاهی از حقوق قانونی خود در موارد حفظ اطلاعات و امنیت کارت :

اکثر دارندگان کارت به علل مختلف مثل آموزش یا عدم اطلاع رسانی درست در سطح عمومی، از اطلاعات مندرج در کارت و غیرمجاز بودن ثبت و ورود رمز توسط پذیرنده  آگاهی نداشته و به راحتی تسلیم درخواست پذیرنده برای ارائه رمز ورود میگردد .

1.2.عدم دانش لازم در استفاده از کارت خوان :

عدم توانمندی در استفاده از کارتخوان و روش کار با آن که لزوما کارت و رمز خود را در اختیار پذیرنده قرار میدهد که ازین گروه میتوان به عوامل فیزیکی (معلول) ، کهنسالان، بی سوادان و.. را نام برد که قطعا ورود کارتخوانهای نسل جدید تاچ و یا برنامه های نرم افزاری ویژه دستگاه های کارتخوان (خدمات یا محیط اندروید و…) دادن کارت و رمز به پذیرنده را مزید بر علت نموده است .

قابل ذکر اینکه با توجه به عموم جامعه استفاده کننده از کارتهای بانکی ، رشد و تسری آن در تمامی سطوح اجتماعی ، رشد فرهنگ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک ، وجود دستگاه ساده در بازار، افزایش فروشندگان به استفاده از دستگاه کارتخوان و…. ، میتوان درصد بسیار پایینی را در “گروه عدم دانش و ناآگاهی” تعریف و طبقه بندی نمود.

1.3.عدم دسترسی مناسب به محل نصب کارتخوان :

علیرغم وجود قوانین حمایتی روشن که در بندهای قبل به آن اشاره شد ، عدم اطلاع دارنده کارت از قوانین حمایتی و نیز حقوق خود در این خصوص و مهمتر و عدم آگاهی از تبعات ناشی از اعلام رمز کارت و احتمال سوء استفاده از آن را شاید به عنوان اصلی ترین علت این امر دانست تا جاییکه شیوع این روال در سطح عمومی جامعه که بستر لازم برای تخلفات مختلف را فراهم خواهد نمود، متاسفانه گفتن رمز و ورود آن توسط پذیرنده را نوعی خدمت و تکریم مشتری محسوب مینمایند.

از نگاه دیگر جانمایی نامناسب و غیر قابل دسترس دستگاه کارتخوان توسط پذیرنده را میتوان ترفندی برای سوء استفاده از اطلاعات کارت توسط پذیرندگان متخلف بر شمرد، اما با استناد نص صریح بند 4-11 الزامات تعیین جای مناسب و عدم اطلاع دارندگان کارت از این قانون حمایتی ، نافی و رافع مسئولیت و تعهد پذیرندگان و شرکتهای psp نخواهد بود.

2.پذیرنده : علیرغم الزامات تعیین شده از طرف شاپرک برای شرکتهای psp مبنی بر نظارت و اجرای دستورالعملهای ابلاغ شده شاپرک ، و نیز آموزش و شرح مسئولیتها به پذیرنده بنابر عرف و روال عادی از طرف شرکتهای psp، پذیرنده بطور عام و بنابر فرهنگ تجاری و رفتارسنتی خود علاقه مند به استفاده شخصی از کارتخوان بوده و تمایلی به در اختیار گذاشتن آن به دارنده کارت را ندارد که از نگاه کارشناسی علل زیر را از جمله این رفتارها که زمینه ساز تخلفات و سوء های احتمالی را نیز ایجاد مینماید میتوان برشمرد :

 

2.1.عدم آکاهی از الزامات و مسئولیتهای خود در قبال حقوق دارندگان کارت مشتریان : هرچند مسئولیت این امر بر عهده شرکت psp بوده که الزاما میبایست آموزشهای لازم را به پذیرنده داده و مستندات آموزشی را در اختیار وی قرار دهد اما در فرآیند پذیرندگی ، معمولا شرکتهای PSP ضمن توضیحات لزم در هنگام تحویل دستگاه کارتخوان، بروشورهای آموزشی را نیز به پذیرنده خواهند داد و لذا درصد کمی را میتوان ناآگاه به قوانین و الزامات شاپرک و ناآشنا به وظایف و مسئولیت خود دانست.

 

2.2.عدم اقدام برای برای آموزش و اطلاع رسانی از حقوق دارنده کارت: در صورت آموزش و نظارت درست بر اجرای دستورالعملها از طرف شرکتهای psp، پذیرنده نه تنها از دریافت رمز خودداری خواهد نمود بلکه با جایابی مناسب کارتخوان به تعهد و وظیفه خود عمل خواهد نمود و نصب بنر یا توزیع بروشورهای آموزشی نسبت به اشاعه فرهنگ حقوق دارنده کارت و استفاده صحیح از کارتخوان حداقل اقدام در راستای انجام وظایف میباشد.

 

2.3.عدم اعتماد آگاهانه (سابقه تخلف توسط مشتری) به دارنده کارت : از جمله مصادیق این موارد در ورود رمز توسط پذیرنده، میتوان به ورود اشتباه مبلغ در وحله اول و عدم آشنایی با کارکرد صحیح دستگاه کارتخوان و… توسط مشتری به عنوان دلیل دوم اشاره نمود

 

2.4.نصب و جایابی دستگاه در محلی جهت نظارت و کنترل مطمئن پذیرنده : علیرغم بند 4-11 الزامات تعیین جای مناسب کارتخوان توسط پذیرنده، این اقدام معمولا بدلیل هزینه مالی و تعهد و تضمین پذیرنده در مقابل قرارداد و اخذ دستگاه امانی به ویژه دستکاه های بی سیم (که تضامین و تعهدات بیشتری دارد) توسط شرکتهای خدمات پرداخت انجام میگیرد .

 

2.5.سرعت عمل در اجرای کار به نسبت عملکرد دارنده کارت : سرعت عمل ثبت مبلغ و  رمز و انجام تراکنش خرید بخصوص در فروشگاه های شلوغ (زنجیره ایی) و پر تراکنش از علل ثبت رمز توسط پذیرنده میباشد که به علت تجمع مشتریان،  امکان جابجایی دستگاه برای ورود رمز توسط دارنده کارت فراهم نیست یا باعث اخلال در روند فروش خواهد شد. از طرفی پذیرنده های دارای تراکنش بالا ، علاوه بر جانمایی خاص دستگاه ها در جنین محلهایی و الزام عمل سرعت فروشنده، عمدتا متصدی فروش مجاز به در اختیار گذشتن کارتخوان به مشتری نیست و رمز توسط خود متصدی فروش وارد میگردد.

 

2.6.وجود قوانین داخلی و شرح وظایف فروشنده پذیرندگان بزرگ و به ویژه فروشگاته های زنجیره ایی:  به دلیل استفاده پذیرندگان دارای مدلهای نصب دستگاه و یا صندوقهای فروشگاهی متصل به شبکه های داخلی Pc-Lan یا Pc Pos ، معمولا رمز توسط خود پذیرنده انجام میگرد چراکه متصدی فروش که همزمان صندوقدار هم هست ، براساس مدل کاربری کارتخوان و شرح وظایف تعیین شده مجاز به در اختیار گذاشتن کارتخوان به مشتری نبوده و با احساس مسئولیت سازمانی ، خود مستقیما از دستگاه کارتخوان استفاده مینماید .

 

3.شرکت PSP : بنابر ماموریت و شرح وظایف سازمانی و قانونی شرکتهای psp که رسما مسئولیت اجرای قوانین و دستورالعملهای شاپرک و نیز نظارت بر حسن آنجام آن را تا سطح پذیرندگی همه درگاه های پرداخت اعم از پایانه فروشگاهی (Pos) ، درگاه اینرنتی (IPG) و درگاه موبایلی (Ussd) و…. را بر عهده دارند لذا ضرورتا در برابر هرگونه تخلف از سمت واحدهای عملیاتی خود و پذیرنده باید پاسخگو باشند و بنابر نص صریح قوانین و الزامات در هیچ شرایطی این مسولیت از آنها سلب نخواهد شد، حال باید پرسید چرا قوانین را بطور دقیق و کامل رعایت نمی نمایند؟ مشکل کجاست؟ اگر آموزش لازم را هم به پذیرنده داده باشند چرا نظارت بر اجرای آن ندارند؟ و…

با یک بررسی ساده و با فرض آموزش و تشریح قوانین و الزامات لازم به پذیرنده، از علل عدم نظارت لازم و مستمر شرکت های پرداخت بر رفتار پذیرندگان و یا اغماض از تخلفات آنها در اجرای قوانین شاپرک ، میتوان به موارد مهم زیر اشاره نمود :

3.1.هزینه مالی ناشی از نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکار یا دفاتر استانی : این نمایندگان یا دفاتر که خود راسا مسولیت عملیات نصب، تحویل، آموزش، پشتیبانی و خدمات لازم به پذیرنده را بر عهده دارند بدلیل هزینه منابع مختلف سازمانی ، فنی و انسانی و … ، امکان رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین را از خود سلب نموده و فقط به عملیات نصب و تحویل، خدمات PM و EM میپردازند.

 

3.2.عدم اجرای برنامه آموزش و اطلاع رسانی : عدم تخصیص هزینه و تامین منابع مالی لازم شرکتها برای آموزش و اطلاع رسانی بهتر به پذیرنده و دارنده کارت از دیگر عوامل موثر در اجرا نشدن قوانین میباشد که استفاده از بنرهای آموزشی، توزیع مستمر بروشورها آموزشی ، نظارت و بازرسی حضوری و….  راه کارهای ساده در اجرای تعهدات آنها میباشد.

 

از جمله راه کارهای ساده در اموزش عمومی درج پیامهای آموزشی در رسیدهای خرید پایانه های میباشد که پیام “مشتری محترم، لطفا از گفتن رمز کارت به فروشنده خوداری نمایید”  یا “مشتری گرامی رمزکارت را خود وارد نمایید” میتواند اثر مستقیم و مثبتی در جلوگیری از سوء استفاده های این بستر گردد.

3.3.اطمینان از عدم نظارت شاپرک در سطح عملباتی پذیرندگان : از آنجاییکه ملاک ارزیابی و انطباق عملکرد psp ها با قوانین شاپرک بر مبنای  اسناد و قراردادها و گزارشات مدیریتی و نیز بیشتر شامل حوزه ستادی شرکتهای psp  میباشد لذا عدم نظارت صحیح و سیستمی شاپرک بر صحت سنجی واقعی عملکردهای psp در سطوح عملیاتی اعم پیمانکاران یا دفاتر استانی و منطقه ایی آنها ، خود زمینه ساز ایجاد تخلف و تضیح حقوق دارندگان کارت میگردد.

 

4.شرکت شاپرک : شاپرک بنابر ماموریت سازمانی و مصوب خود از سمت بانک مرکزی، علاوه بر بررسی و تدوین قوانین و مقررات لازم و کافی در فرآیندها و عملیات نظام پرداخت کشور ، راسا با در اختیار داشتن اهرمهای اجرایی و نظارتی لازم ، مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین ، استقرار الزامات فنی و اجرایی و سازمانی و نهایت ارزیابی و ممیزی عملکرد شرکتهای PSP در سطوح مختلف را بر عهده دارد.

 

با بررسی  ساده در اسناد آیین نامه و مقررات و الزامات بخوبی پی به انجام این وظیفه میبریم و هرجند بسیاری از موارد مستندات اجرایی و نظارتی که به کلیات پرداخته و یا سهمی برای دارندگات کارت در نظر نگرفته است ، مستلزم بازنگری و تدوین اسناد تکمیلی و تفصیلی میباشد، اما در موضوع بحث ما یعنی حفظ حقوق دارندگان کارت بانکی به نظر خلاء وجود ندارد و وظایف و نقش هریک از عوامل بخوبی روشن و تصریح شده است اما در مسئولیتهای اجتماعی و آموزش نقصان زیادی وجود دارد.

 

آموزش و اطلاع رسانی شرکتهای پرداخت از طریق الزام آنها به آموزش عمومی از طریق رسیدهای پایانه های فروش میتواند به عنوان سهمی از خدمات و مسئولیتهای اجتماعی عمومی شرکتهای پرداخت یکی از راه کارهایی هست که توسط شاپرک قابل اجرا و اقدام میباشد و همانطور که در بند قبل گفته شد درج پیامهای آموزشی در رسیدهای خرید پایانه ها مثل “مشتری گرامی رمزکارت را خود وارد نمایید” میتواند مسئولیت شرکتهای پرداخت را در امر آموزش تعیین و ابلاغ نماید.

 

در ادامه این مقاله به بررسی  تحلیلی از چالشهای موجود در زنجیره خدمات دهنگان شبکه پرداخت اعم از شاپرک، شرکتهای پرداخت الکترونیک psp و پذیرندگان خواهیم پرداخت و بر اساس همان چالشها راه کارهایی نیز ارائه خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.