وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش اسفند ماه شاپرک

گزارش اسفند ماه شاپرک منتشر شد.

بر اساس گزارش اسفند ماه شاپرک، در این ماه 1402 بالغ بر 4,303 میلیون تراکنش با ارزش 13,891 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به بهمن ماه رشد 6.94 درصدی در تعداد و 26.22  درصدی در ارزش  ریالی داشته است.

تراکنش های اسفند 1402 به نسبت ماه مشابه سال 1401 از نظر تعدادی 1.49 و از نظر ریالی 18.85 درصد رشد داشته است.

ارزش اسمی تراکنش های اسفند 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد 26.22 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها رشد 23.75 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش  حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل میدهد.

 

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

 

بر اساس گزارش اسفند ماه شاپرک، در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 19.77 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 0.54درصد است.

 

گزارش اسفند ماه شاپرک

 

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش بهمن ماه سال 1402 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

 

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.68 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در اسفند ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 47.94 درصدی دارای بالاترین سهم می باشد. در ابزار پذیرش اینترنتی نیز شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 23.71 درصدی دارای بالاترین سهم در این ابزار می باشد.

 

گزارش اسفند ماه شاپرک

 

شکل زیر سهم شرکت های PSP از مبلغ تراکنش های ابزار های پذیرش مختلف را در اسفند 1402 نمایش می‌دهد.

 

گزارش اسفند ماه شاپرک

 

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

 

در ماه اسفند شرکت “فراپردازان آروند امید”، با رقمی برابر با 0.009 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است.

 

گزارش اسفند ماه شاپرک

 

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزار های پذیرش فعال سیستمی

 

در این ماه شرکت ” پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 19.05 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 56.65 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند.

 

گزارش اسفند ماه شاپرک

 

در ابزار پذیرش موبایلی هم آسان پرداخت بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معاد 55.54 درصد در اختیار دارد.

 

گزارش کامل اسفند ماه شاپرک

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.