بانک‌ها امسال چقدر وام دادند؟

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال رشد 6.8 درصدی داشته است.

عصر بانک؛بررسی جدیدترین آمار بخش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور امسال 1156 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد 6.8 درصدی همراه بوده است.

 

بر اساس این گزارش، میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی در اسفند سال گذشته 1082 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

همچنین این آمار بیانگر این است که تسهیلات قرض‌الحسنه 5.9 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با 34.8 درصد و فروش اقساطی با 27.2 درصد است.

 

به لحاظ عددی در پایان شهریورماه سال جاری 68 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند پارسال که 59.5 هزار میلیارد تومان بوده، 14.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

با وجود اینکه از شهریورماه سال 1394 آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در شهریور 1397 سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده، ولی منابع مرابحه 8.8 درصد بوده است.

 

بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ماه سال جاری متفاوت بوده، به نحوی که 7.9 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری، قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 14.7 هزار میلیارد تومان بود.

 

میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن 12.7 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 36.3 درصد است که رقم آن 68 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری بوده است که این میزان در اسفند سال گذشته معادل 55 هزار میلیارد تومان بود.

 

18 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 33.8 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 38 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان شهریور ماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

 

پرداخت تسهیلات در بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان شهریور ماه 1397 نشان می‌دهد که 2.7 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 6.9 هزار میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 5.9 هزار میلیارد تومان بود.

 

بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان شهریور ماه سال جاری 54.9 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 138 هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان 136 هزار میلیارد تومان بود.

 

بانک‌های تخصصی همچنین در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که 16.6 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان شهریور امسال به میزان 42 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

 

بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.5 درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان شهریور سال جاری به میزان 46 هزار میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه و 45.6 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 326 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

/ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.