مجمع عمومی فوق العاده شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت برگزار شد.

در این جلسه، گزارش طرح توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمرغ تجارت ارائه شد و با تایید اعضای جلسه و صاحبان سهام به تصویب رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.