طراحی الگوی حل مسأله مبتنی بر تصمیم گیری بهینه در بانک مسکن

بانک مسکن دارای ظرفیت‌ها و سرمایه عظیمی است که باید شناسایی و راهکارهای بهره برداری از آن اتخاذ گردد.

احمد بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن که در دومین روز گردهمایی آموزشی کارکنان حوزه فاوا سخن می گفت؛ با بیان این مطلب بر هم افزایی بیشتر میان کارکنان برای تعالی و پیشبرد اهداف بانک تاکید کرد.

وی با قدردانی از معاونت مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در برگزاری این همایش گفت: در دنیای امروز حل بهینه مسئله نیازمند داشتن تخصص، توان، و پتانسیل چند رشته ای است و فرد یا بخشی نمی تواند ادعا کند که به تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز است و در بانک مسکن هم باید مدل حل مسائل مبتنی بر تصمیم گیری بهینه برای حل چالش ها و مسائل جاری و آتی که نیاز به تحلیل دارد؛ طراحی شود.

بیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین و اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعات پرداخت و افزود: شناسایی داده های پنهان ، دخیل و تاثیرگذار برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی بسیار حائز اهمیت است و در دنیای امروز تمامی قواعد برای کاهش عدم تقارن و آشکار سازی داده ها صورت می پذیرد تا گردآوری اطلاعات جامع و کامل به فرآیند تصمیم گیری در سازمان کمک کند.

وی در ادامه به موضوع ضرورت وجود شرکت psp برای بانک اشاره کرد و یادآور شد: برای کسب سهم مطلوب از بازار پرداخت الکترونیک نیازمند یک ریل گذاری مطلوب در حوزه فناوری اطلاعات به خصوص داشتن psp هستیم.

عضو هیات مدیره بانک مسکن به پتانسیل های موجود در حوزه ی فعالیت بانک مسکن اشاره و تاکید کرد :باید با ارائه راهکارهای مناسب مزیت‌های بانک در حوزه راه و مسکن شناسایی و خدماتی مانند Etc تعریف تا سهم بانک را افزایش دهیم .

وی در ادامه به موضوع تامین منافع بانک در قرادادهای مالی اشاره کرده و بیان داشت :در قراردادهایی که با افراد و سازمان‌های ذینفع منعقد می شود باید تمامی موارد در نظر گرفته شود تا ضرر و زیانی به بانک وارد نشود.

بیدی در پایان بر ضرورت تدوین سند راهبردی برای مجموعه فناوری اطلاعات بانک تاکید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.