جهش 316 درصدی سود خالص بانك ملت

صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 1402 بانک ملت روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته که بر اساس آن سود خالص وبملت نسبت به ارقام تعدیل شده مقطع پایان سال 1401 از 233.862 میلیارد ریال به 971.647 میلیارد ریال افزایش یافته که حاکی از رشد 316 درصدی است.

سود پایه هر سهم بانک ملت هم با رشدی 316 درصدی نسبت به مقطع پایان سال 1401 از 329 ریال به 1.369 ریال افزایش یافته است.

سود عملیاتی هر سهم نیز در این مدت با رشد 304 درصدی از 350 ریال به 1.415 ریال رسیده است.

درآمد کارمزدی وبملت از 83.493 میلیارد ریال به 124.644 میلیارد ریال افزایش یافته که رشدی 49 درصدی را در این بخش برای بانک ملت رقم زده است.

سود سرمایه گذاری بانک ملت در این بازه زمانی 119 درصد رشد داشته و از 7.380 میلیارد ریال به 16.168 میلیارد ریال رسیده است.

درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی این بانک بورسی از 1.038.064 میلیارد ریال به 1.303.379 میلیارد ریال رسیده که رشد 26 درصدی را نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.