معرفى محصول پیگیرى وصول مطالبات توسن

همواره مدیریت فرآیند وصول مطالبات نزد بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. وصول مطالبات بانک ها مجموعه ای از فرآیندهای داخلی و خارجی است. به این معنا که بخشی از فرآیند وصول یعنی مذاکره با مشتری، دستورالعمل های صادره و... در داخل بانک تهیه و تدوین می شود و بهبود این عوامل در حیطه‌ی اختیارات بانک‌ها است.

عصر بانک؛استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویه‌ی مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود. بانک‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه‌ای می توانند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری عمل نمایند. فرآیندهای وصول مطالبات ابزاری است نزد بانک که این امکان را فراهم می آورد تا رویه‌ای مناسب در جهت مدیریت این چالش فراهم گردد.

ساختار محصول و مدول‌ها

از زمانی که پرونده تسهیلاتی تشکیل می گردد مشتری ملزم است تا اسناد خود را مطابق با تعهدات قراردادی ارائه نماید. فرآیندهای وصول مطالبات این امکان را برای بانک فراهم می آورد تا بتوان وضعیت پرونده ها را مطابق با تعهدات مندرج پایش نمایند و چنانچه نیازمند پیگیری و وصول مطالبات باشد با استفاده از فرآیندهای ایجاد شده این امر را پیگیری نماید. در خصوص فرآیندهای داخلی وصول مطالبات در بانک، فرآیندهای تدوین شده شامل مراحل زیر می باشد:

*انتساب مشتری به کاربر

در این فرآیند مشتریان بانک توسط معاون / رئیس شعبه بین کاربران شعبه توزیع می گردند.

*کارتابل پیگیری و اقدام

در این فرآیند، مشتریان منتسب شده به کاربر اجراکننده، به ترتیب تاریخ اقدام با وضعیت منتظر پیگیری و مبلغ بدهی مشتری، نمایش داده می شوند و فرآیند پیگیری و اقدام اجرا می گردد.

*فرآیند ارسال اخطار

در این بخش در ابتدا نوع اخطار که شامل اخطار اول یا دوم می باشد توسط کاربر انتخاب شده و سپس مشتریانی که مشمول ارسال اخطار می باشند (مشتری باید یک پرونده با اقساط پرداخت نشده داشته باشد) اخطار ارسال می گردد و در انتها قادر به پرفراژ فرم اخطار اول و دوم خواهد بود.

*کمیته وصول

در این فرآیند کاربر لیست مشتریان منتسب شده ای که برای آنها اخطار دوم ارسال شده است را می تواند مشاهده نماید و انتخاب نماید. علاوه بر این کاربر قادر به انتخاب یک مشتری خارج از لیست مذکور می باشد و با انتخاب آن و ثبت اقدام مرتبط عملا آن مشتری به کمیته وصول ارسال می گردد.

البته یک پرونده در یک زمان تنها در یکی از کارتابل های اخطار اول یا اخطار دوم و یا کمیته وصول قابل نمایش خواهد بود . در این بخش اطلاعاتی از قبیل عنوان صورتجلسه، اسکن صورتجلسه، ثبت نتیجه و… ثبت می گردد و خروجی این بخش ثبت اقدام نتیجه کمیته وصول می باشد.

*تسهیلات سررسید شونده

در این فرایند کاربر با انتخاب یک تاریخ در آینده و انتخاب شعبه جاری با یکی از شعب زیر مجموعه قادر به دریافت گزارشی کامل از تسهیلات با اقساط سررسید شونده تا تاریخ منتخب را دارد و می تواند آن را چاپ نماید. در این بخش اطلاعاتی از قبیل مبلغ اصل پرونده، مبلغ قابل وصول، مبلغ پرداخت نشده، وضعیت پرونده، تاریخ تشکیل پرونده، ارز پرونده، تاریخ آخرین قسط و… قابل نمایش و پرفراژ می باشد.

ویژگی‌های کلیدی و برجسته محصول

– ارسال اخطار عادی

 

– تعریف گردش کارهای هوشمند

 

– ثبت توافق انجام شده با مشتری

 

– نمایش اطلاعات آماری از مشتریان

 

– انتساب مشتری به کاربر جهت پیگیری

 

– نشان دادن میزان وصول مطالبات در یک نگاه

 

– ثبت اقدامات و پیگیری و مشاهده تاریخچه ثبت اقدامات

 

– استخراج انواع گزارشات مدیریتی و کنترلی از وضعیت وصول صورتحساب ها و مطالبات

 

– ارسال به کمیته وصل مطالبات جهت مذاکرات / امهال/استمهال/اقدام قانونی/ادامه اقدامات قانونی

 

/tosansolutions@

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.