از سامانه ریسک عملیاتی بانک دی رونمایی شد

طی مراسمی در جلسه شورای مدیران بانک دی با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک از سامانه ریسک عملیاتی رونمایی شد.

عصر بانک؛به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات، محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی در مراسم رونمایی از سامانه ریسک عملیاتی با بیان این که ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن، تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی دارد گفت: با توجه به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و استانداردهای بین المللی به ویژه کمیته بین المللی بال توسط بانک ها، اندازه گیری سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی به منظور مواجهه با هرگونه بحران احتمالی و همچنین اعمال آن در نسبت کفایت سرمایه، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

قربانی افزود:ثبت و توسعه یک پایگاه اطلاعاتی از حوادث زیان بار عملیاتی که در گذشته به وقوع پیوسته اند، امکان ارزیابی ریسک عملیاتی با تخمین های کمی، جهت کنترل و کاهش ریسک عملیاتی در چارچوب حاکمیت شرکتی را برای بانک فراهم می نماید.
مدیرعامل بانک دی یادآور شد که افزایش همکاری در ثبت رویدادها توسط واحدهای بانک موجب انطباق عملیات و فعالیت های هر واحد با مأموریت و مسئولیت واحد مربوطه اش می شود و در افزایش بهره وری و تحقق اهداف و برنامه های اصلی بانک موثر خواهد بود.
در ادامه مراسم رونمایی از سامانه ریسک عملیاتی ، زاوش راه نو، رئیس اداره مدیریت ریسک و تطبیق نیز ریسک های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و تطبیق را از جمله ریسک های اصلی بانک ها برشمرد و گفت: در این میان، ریسک عملیاتی به دلیل اینکه عناصر پرتفوی آن تمامی فعالیت ها و فرآیندهای بانک را شامل    می شود از سایر ریسک ها گستردگی بیشتری دارد.
راه نو با اشاره به اینکه هرچه از رویکردهای اندازه گیری ساده به رویکردهای پیشرفته مدیریت ریسک عملیاتی نزدیک ترمی‌شویم به پایگاه اطلاعاتی منسجم‌تر و غنی‌تری از حوادث زیان‌بار عملیاتی نیازمندیم گفت: در همین راستا و به منظور افزایش صحت و دقت محاسبات تعیین نسبت کفایت سرمایه بانک، وجود سامانه ای جهت ثبت اطلاعات و تشکیل پایگاه داده از پیش نیازهای اصلی استفاده از رویکرد اندازه‌گیری پیشرفته می باشد که در سامانه ریسک عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس اداره مدیریت ریسک و تطبیق بانک دی افزود: در این پایگاه اطلاعاتی، داده‌های مربوط به نوع رویداد زیان‌بار، مبلغ ریالی خسارت، عامل ایجاد رویداد زیان بار، زمان ایجاد آن و دیگر اطلاعات مهم و مرتبط ، ثبت و نگهداری می‌شود.
گفتنی است سامانه ریسک عملیاتی بانک دی به همت اداره مدیریت ریسک و تطبیق و با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک در راستای مدیریت و کاهش ریسک های عملیاتی ناشی از رویدادهای مربوط به فرآیندها و روش ها، اختلالات کاری و نواقص سیستم ها و رویدادهای درون سازمانی و برون سازمانی طراحی شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.