تعداد شعب بانک‌ها 42 درصد افزایش یافت

مرکز آمار اعلام کرد: تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است.

عصر بانک؛ براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، به‌ازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، به‌ازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.

 

/ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.