جنجال پرداخت سود نقدی

سود نقدی سهام (DPS) عبارتست از قسمتی از عایدات شرکت که به‌صورت نقد به سهامداران پرداخت می‌شود.

عصر بانک؛توزیع سود نقدی قدیمی‌ترین و معمول‌ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت‌ها به سهامداران است. سود نقدی سهام و بازده نقدی سهام (DIVIDEND YIELD) به واسطه عینیت و ملموس بودن از جایگاه ویژه‌ای نزد ذی‌نفعان شرکت برخوردار است. در واقع استفاده‌کنندگان بالقوه و بالفعل اطلاعات مالی مشتاقند تا از توان ایجاد نقدینگی و بعضا توزیع آن در میان سهامداران شرکت آگاهی یابند، زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت‌ها ارائه می‌دهند، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می‌سازند که بدون تردید در فرآیند تصمیم‌گیری آنان حائز اهمیت است.

 

همان‌گونه که جریـان وجـوه نقـد در درون یـک شـرکت، بـرای ارزیـابی تـوان و وضـعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، طبیعتا سود سهام نقدی هـر سـهم نیـز بـرای دارنـده سـهام به‌عنـوان یکـی از منـابع ایجـاد نقـدینگی افـراد، از اهمیـت ویـژه‌ای برخـوردار است. جدا از این مساله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خـاص خـود بـه بازار است. این پدیده در ادبیات مـالی بـا عنـوان «اثـر پیـام‌رسـانی» یـا بعـضا «اثـر محتـوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفا زمانی سود سهام نقـدی خـود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر ایـن صـورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیـه خـود کـاهش یابـد. بنـابراین افـزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکـرد شـرکت بهبود یابد.

 

از طرف دیگر مدیران شرکت‌ها از بابت تقسیم سود نقدی سهام در مجامع خود به مواردی نظیر اندازه شرکت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت توجه می‌کنند، که این موارد در توضیح سیاست تقسیم سود آنان، ایفای نقش می‌کنند. تحقیقات زیادی نشان داده که در بازه زمانی بلندمدت، بازده شرکت‌های ارزشی بیشتر از بازده شرکت‌های رشدی است. شرکت‌های ارزشی بنگاه‌هایی هستند که از نسبت P/ E و P/ B پایینی برخوردار بوده و همچنین سودآوری باکیفیت همراه با سود نقدی بالایی داشته و عموما میزان سود نقدی آنها باثبات است. همچنان که در بورس آمریکا یکی از روش‌های آسان برای یافتن سهام ارزشی، استفاده از استراتژی «DOGS OF DOW» است که براساس این استراتژی، سرمایه‌گذاران سهام 10 شرکت برتر در بورس داوجونز را که بیشترین   پرداخت سود نقدی را داشته‌اند، انتخاب کرده و می‌خرند و تا پایان سال و تا زمان دریافت سود نقدی نگه می‌دارند. از سوی دیگر با توجه به اتمام سال مالی اکثر شرکت‌های بورس و فرابورس در سال 1396 و نظر به برگزاری فصل مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی در فرصت 4 ماه باقی‌مانده تا پایان تیر ماه 97، سیاست تقسیم سود شرکت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سهامداران بنگاه‌های اقتصادی است.براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران نسبت سود نقدی تقسیمی صنایع (DIVIDEND RATIO) براساس مجامع برگزار شده در سال 96، به‌طور متوسط 67 درصد از سود خالص آنان (EPS) بوده است. در جدول مزبور نیز صنایعی که دارای نسبت p/ E تحلیلی پایین، چشم انداز سودآوری مناسب، جریان نقدی عملیاتی مثبت و سیاست تقسیم سود بالایی در سال 96 داشته‌اند انتخاب شده‌اند.

 

براساس این جدول، صنایع مذکور امکان توزیع سود نقدی بیشتری در مجامع خود که در سال 97 برگزار می‌شود، خواهند داشت. به این ترتیب شرکت‌های موجود در این صنایع اکثرا جزو سهام‌ ارزشی هستند. همان‌طور که در جدول  ملاحظه می‌شود صنایع مذکور تقریبا 70 درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل داده و در حال حاضر دارای P/ E مناسب، جریان نقدی عملیاتی مثبت و نسبت تقسیم سود بالا هستند. با توجه به چشم انداز مورد انتظار مطلوب و بنیادی که از این صنایع در سال 97 وجود دارد، سهام مزبور دارای جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران خواهند بود. به این ترتیب پس از دریافت سود نقدی در مجامع این شرکت‌ها و لحاظ نسبت P/ E پایین، بعد از مجمع امکان کسب بازده سرمایه‌ای مناسب نیز از این شرکت‌ها وجود خواهد داشت.بنابراین حضور در مجامع شرکت‌های منتخب از یکسو به دلیل سودهای نقدی پرداختی بالا و از سوی دیگر شرایط مطلوب بنیادی توصیه می‌شود.

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.