قرض الحسنه رسالت؛ بیست و دومین بانکی که به پات پیوست

بانک قرض الحسنه رسالت به پات پیوست. بااضافه شدن این بانک، امکان انتقال وجه از مبدا ٢٢ بانک و موسسه در اپلیکیشن پات فراهم شد.

عصر بانک؛نرم افزار پات امکان  کارت به کارت از مبدا بانک قرض الحسنه رسالت را به تمامی بانک ها مهیا ساخت.

 

اپلیکیشن پات پیش ازاین امکان کارت به کارت برای بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، پارسیان، سامان، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، آینده، مهر اقتصاد، سرمایه و موسسه اعتباری ملل را ایجاد کرده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.