بانک ها و مردم چقدر پول نقد دارند؟

تازه ترین گزارش آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی در باره وضعیت اقتصادی در بهمن ماه سال 96 نشان میدهد که تغییراتی هم در میزان اسکناس و مسکوک رخ داده است.

عصر بانک؛ تازه ترین گزارش آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی در باره وضعیت اقتصادی در بهمن ماه سال 96 نشان میدهد که تغییراتی هم در میزان اسکناس و مسکوک رخ داده است.

 

در بهمن ماه سالی که گذشت، میزان اسکناس و مسکوک در کشور 535.8 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد 2 درصدی نسبت به بهمن سال 95 و همچنین رشد 7.7 درصدی نسبت به اسفند 95 همراه بوده است.

 

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در تاریخ مورد بررسی 365.3 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به یک سال قبل 13.6 درصد رشد داشته ولی در قیاس با اسفند 95 معادل 13.5 درصد کاهش یافته است.

 

اسکناس و مسکوک نزد بانک ها نیز 107.8 هزار میلیارد ریال اعلام شده که با رشد 9.2 درصدی نسبت به بهمن 95 و رشد 34.1 درصدی نسبت به اسفند همان سال همراه بوده است.

 

برهمین اساس میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سالی که گذشت، 62.7 هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه 95 معادل 25.1 درصد رشد و نسبت به بهمن سال 95 معادل 29.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.