هر سهم «آپ» 1004 ریال شد

شرکت آسان‌پرداخت پرشین که در بازار دوم بورس معاملات آن پیگیری می‌شود، در آخرین شفاف‌سازی، سود هر سهم خود را یک هزار و 4ریال اعلام کرد.

عصر بانک؛بنابر اعلام آسان‌پرداخت، بر اساس اطلاعات درج‌ شده در سامانه کدال، درآمدهای عملیاتی «آپ» در صورت‌های مالی حسابرسی نشده 9 ماه منتهی به سال جاری، معادل 28میلیون و 483 هزار و 066 ریال و به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش 31 درصدی مواجه شده است.

 

همچنین سود (زیان) ناخالص این شرکت در 9 ماه ابتدایی سال با رشد 38 درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به رقم 2 میلیون و 581 هزار و 536 ریال رسیده است. در عین‌ حال سود (زیان) خالص این شرکت نیز در دوره یاد شده معادل 2 میلیون و 7 هزار و 613 ریال درج‌ شده که با افزایش 39 درصدی در مقایسه با 9 ماه منتهی به آذرماه سال 95 مواجه شده است.

 

سود (زیان) عملیاتی و پایه هر سهم

 

بر اساس صورت‌های مالی شرکت آسان‌پرداخت پرشین در 9 ماه ابتدایی سال جاری، سود (زیان) عملیاتی شرکت با رشد 39 درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته به رقم دو میلیون و 105 هزار و 235 ریال رسیده است.

 

شرکت آسان‌پرداخت پرشین، سود (زیان) پایه هر سهم را در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال امسال با رشد 39 درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، معادل یک هزار و 4 ریال تحقق بخشیده است. همچنین سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال 96 معادل یک میلیون و 834 هزار و 291 ریال میلیون ریال است که به نسبت سال گذشته از رشد 21 درصدی برخوردار بوده است. در نهایت، سود (زیان) خالص هر سهم با 39 درصد افزایش به نسبت دوره مشابه در سال گذشته در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال 96 به رقم یک هزار و 4ریال رسید.

 

اطلاعات ترازنامه «آپ»

 

همچنین بر اساس اطلاعات ترازنامه شرکت آسان‌پرداخت پرشین با نماد «آپ» که با سرمایه دومیلیون ریال در بازار سهام فعال است، «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال 96 به میزان 515 میلیون 231ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت 30 اسفندماه سال 95 با رشد 138 درصدی مواجه شده است.

 

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی «آپ»، جمع دارایی‌های این شرکت در این دوره مالی، معادل دو میلیون 692 هزار و   134ریال است که با افزایش 55 درصدی به نسبت 12 ماه سال گذشته روبه‌رو شده است.

 

دارایی‌های نامشهود و مشهود

 

صورت‌های مالی شرکت آسان‌پرداخت پرشین بیانگر این است که دارایی‌های نامشهود در 9 ماه ابتدایی سال جاری با کاهش 26 درصدی به رقم12 میلیون و 408 ریال رسیده است. این در حالی است که دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت با افزایش 45 درصدی به رقم 4 میلیون و 984 هزار و 129ریال رسید.

 

همچنین جمع دارایی‌های غیرجاری «آپ» در دوره یادشده با 45 درصد افزایش به رقم 5 میلیون و 015 هزار و 926 ریال رسیده و جمع دارایی‌های این شرکت معادل هفت میلیون و 708 هزار و 060 ریال است که از رشد 48 درصدی به نسبت پایان سال گذشته برخوردار شده است.

 

همچنین جمع بدهی‌های جاری شرکت آسان‌پرداخت پرشین در 9 ماه منتهی به 30 آذر96 معادل 3 میلیون و 668 هزار و 977 ریال بود که با افزایش 79 درصدی به نسبت 30 اسفندماه سال 95 مواجه شده است.

 

افزون بر این، بر اساس شفاف‌سازی «آپ»، جمع بدهی‌ها برابر3 میلیون و 773 هزار و 769ریال در 9 ماه ابتدایی سال 96 در صورت‌های مالی شرکت ثبت شد که با افزایش 66 درصدی به نسبت پایان سال مالی گذشته روبرو شده است.

 

سرمایه شرکت

 

همچنین در این دوره مالی، سرمایه شرکت آسان‌پرداخت پرشین از یک میلیون ریال در پایان سال 95 با افزایش 100 درصدی در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال 96 به رقم  2میلیون ریال رسیده است. همچنین اندوخته قانونی این شرکت در 9 ماه ابتدایی سال 96 بدون تغییر به نسبت پایان سال گذشته معادل  100هزار میلیون ریال در این اطلاعات مالی موجود است.

 

جمع حقوق صاحبان سهام در 9 ماه منتهی به 30 آذرماه سال 96 معادل سه میلیون و 934 هزار و 291 ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش 34 درصدی مواجه شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.