٤٤ درصد تسهیلات بانک صادرات ایران در استان تهران پرداخت شد

​نسبت مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک صادرات ایران در مقایسه با شبکه بانکی در کل کشور به ترتیب 8/1 و 9/6 درصد شد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مانده سپرده های ریالی و ارزی بانک صادرات ایران تا پایان مهر ماه سال ٩٦ در ٣١ استان کشور به یک میلیون و ٣٦٩ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ١٤ میلیون و ٣٣٤ هزار میلیارد ریال مانده سپرده های کل شبکه بانکی، نسبتی در حدود 9/6 درصد را کسب کرده است. همچنین مانده تسهیلات این بانک در کل کشور تا این زمان از ٨٧٣ هزار میلیارد ریال فراتر رفت که نسبت به مجموع  ١٠ میلیون و ٨٣٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات  اعطا شده نظام بانکی، رقم 8/1 درصد را به ثبت رسانده است.

بنا بر این گزارش، تا پایان مهر ماه سال جاری، از میان ٣١ استان مورد اشاره، مانده تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در استان تهران بالغ بر ٣٨٩ هزار میلیارد ریال است که ٤٤ درصد کل پرداختی های شبکه این بانک در کل کشور به حساب می آید. استان اصفهان با بهره مندی بیش از ٧٠ هزار میلیارد ریال و استان فارس با جذب بیش از ٣٩ هزار میلیارد ریال از مجموع تسهیلات بانک صادرات ایران، در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.

درهمین حال، از میان ٣١ استان کشور، بانک صادرات ایران در استان یزد نسبت به سایر بانک ها فعال تر بوده به نحوی که مانده تسهیلات بانک در این استان تا پایان مهرماه سال جاری، به ٢٥ هزار و ٤٨ میلیارد ریال رسید و ٢٠ درصد مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در استان را به خود اختصاص داد و حایز رتبه اول شد. این در حالی است که مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک در این استان تا این مدت  از ٢٣ هزار میلیارد ریال گذشت و ٢٢ درصد مجموع سپرده های شبکه بانکی را ثبت کرد.

همچنین بانک صادرات استان هرمزگان نیز تا پایان مهر ماه سال جاری ١٩ درصد بازار تسهیلات بانکی این استان را به خود اختصاص داده و با مانده تسهیلات 17/6 هزار میلیارد ریال، رتبه دوم را از آن خود کرده است. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.