بانک کشاورزی رتبه اول در عملکرد شاخص های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی را کسب کرد

بانک کشاورزی بر اساس ارزیابی سالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک های دولتی و موسسات بیمه ای در رابطه با اجرای ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملکرد در شاخص های تدوین شده در سال 1395، رتبه اول را کسب کرد.

عصر بانک؛براساس این گزارش، میزان تحقق عملکرد بانک کشاورزی در شاخص های عمومی مورد بررسی در این ارزیابی شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی ، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد برابر 85.09 درصد است که موید عملکرد خوب در اصلاح نظام اداری و فعالیت های پشتیبانی است.

 

شایان ذکر است بانک کشاورزی طی یک سال اخیر با 3 پله جهش از مقام چهارم به مقام اول صعود کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.