تقدیر بانک ملی از شرکت ایران ارقام با راه اندازی سامانه رفتارشناسی مشتریان

مدیر اداره کل آمار و اطلاعات بانک ملی در نامه ای از شرکت ایران ارقام برای پیاده سازی و راه اندازی موفق سامانه رفتارشناسی مشتریان(KYC) در این بانک قدردانی کرد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی شرکت ایران ارقام؛ سامانه رفتارشناسی مشتریان بانک ملی ایران یکی از سامانه ها و دستاوردهای جدید شرکت ایران ارقام در صنعت بانکی کشور است که برای اولین بار دربانک ملی ایران و با بهره گیری از مفاهیم انبارداده، هوش تجاری و داده کاوی تحلیل های متنوع از رفتار مشتریان را برای مدیران آن بانک فراهم کرده است .

 

پیاده سازی سامانه رفتارشناسی مشتریان رضایت بانک ملی و تایید و تقدیر رسمی آن بانک از شرکت ایران ارقام را به همراه داشته است.

 

بر مبنای این گزارش، سامانه های انباره داده وهوش تجاری که توسط شرکت ایران ارقام در بانک ملی پیاده سازی شده اند و اکنون در مرحله پشتیبانی هستند، بستر اصلی و زیر ساخت لازم برای پیاده سازی سامانه رفتارشناسی مشتریان آن بانک را فراهم کرده اند.

 

سامانه رفتارشناسی مشتریان با استخراج اطلاعات مشتریان، پروفایل های خاصی برای مشتریان ایجاد کرده و پس از خوشه بندی و ارزیابی خوشه ها به ارائه گزارش های آماری و تحلیلی متنوع در این زمینه می پردازد. بررسی روند منابع بانک، مشتریان باارزش، ریزش و خیزش مشتریان بخش هایی از این سامانه جامع را تشکیل می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.