استفاده از همه ظرفیت های بانک رفاه برای تامین اعتبار بنگاه ها و رونق اقتصادی

« بانک رفاه همراستا با نظام بانکی در طرح رونق اقتصادی حضور چشمگیر دارد و در تأمین اعتبار برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از تمام ظرفیت های خود استفاده می کند.»

عصر بانک؛دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه با اعلام این مطلب گفت: « طرح توسعه اشتغال یکی از مهمترین طرح های دولت است که ارتباط ویژه ای با رسالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. در این طرح قرار است 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط نظام بانکی تخصیص یابد و بانک رفاه هم باید برنامه ریزی های لازم را داشته باشد.»

 

وی افزود: « حوزه های اعتباری و اجرایی لازم است با هماهنگی و همسویی نقش خود را در توسعه اشتغال به نحو مطلوب ایفا کنند.»

دکتر سهمانی با بیان اینکه سیاست های اعتباری بانک رفاه همراستا با سیاست های اعتباری بانک مرکزی و در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت است، اظهار داشت: « مجموعه سیاست های اعتباری بانک، کارایی و اثر بخشی لازم را در برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و اجرای برنامه های اعتباری بانک داراست و این سیاست ها به خوبی می تواند بانک را هدایت کند. »

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.